Detstvo - Maxim Gorkij

Preklad Ján Ferenčík
Vydavateľstvo Európa 2014

Autobiografický román ruského spisovateľa Maxima Gorkého (1868 – 1936) Detstvo sa do človeka už prvými vetami začne vpíjať, ako sa kvapky dažďa vpíjajú do skyprenej pôdy. Zvlažuje, vlieva do človeka vášnivo pulzujúci, no často nelichotivý, ba hrôzyplný obraz detstva plného násilia, krutosti, ponižovania a nenávisti. Paradoxne zároveň čitateľa zaujme nevysvetliteľne príťažlivým životom v Rusku na konci 19. storočia. A hasí smäd po literatúre, akú na knižnom trhu zahltenom povrchným brakom, amatérskym bľabotaním, či na efekt vyrátaným manieristickým, dobe nadbiehajúcim balastom nachádzame zriedka. Gorkého prózu sotva možno interpretovať v rámci stručnej recenzie. Prinajmenšom preto nie, že by pri tom nebolo možné obsiahnuť množstvo myšlienok vyvolávajúcich do hĺbky siahajúce asociácie ani neuveriteľné bohatstvo autorovho jazyka. Gorkého Detstvo si skrátka treba prečítať. A nie iba raz.

Je to dielo, ktoré napísal dospelý muž, s nadhľadom a s doširoka otvorenými detskými očami, ušami a s úprimnou, nič nezakrývajúcou a nekamuflujúcou dušou. Gorkij, o ktorom A. P. Čechov povedal, že sa naňho nezabudne ani o tisíc rokov, hovorí o svojom detstve nemilosrdne otvorene, napriek tomu však nie zatrpknuto. Nepredstaviteľná slovná zásoba, fenomenálna pamäť a zmysel aj pre ten najminiatúrnejší detail v kontexte jeho vtedajšieho, teda detského myslenia, umožňuje to, čo v próze nebýva celkom bežné: knihu je počuť. Znie ako brilantne naštudovaná a zahraná symfónia. Veľkú zásluhu na tom má preklad Jána Ferenčíka. Detstvo nielenže excelentne preložil do bezchybnej slovenčiny, ale zachoval aj jeho melodiku, priam počuteľnú melódiu ruštiny, čím umožnil preniknúť do knihy a doby, ktorú autor stvárňuje, ešte autentickejšie. V tomto súzvuku ladí aj zasvätený doslov Valerija Kupku účinkujúci ako významná trojbodka: čitateľovi sa zažiada čítať ďalšie Gorkého diela. V rovnakom kontexte pôsobí aj elegantný prebal i grafická úprava, do akej knihu „obliekol“ Martin Vrabec, čím ju povýšil aj na malú grafickú chuťovku.