Príbeh veľkej lásky v habsburskom rode. František Ferdinand a Žofia - Beate Hammondová - Za zrkadlom panovníckeho rodu

Za zrkadlom panovníckeho rodu

Za zrkadlom panovníckeho rodu

Beate Hammondová

Príbeh veľkej lásky v habsburskom rode. František Ferdinand a Žofia

Bratislava, Ikar 2003

Preklad Elena Diamantová                                                                              

Historická biografia spisovateľky Beate Hammondovej podrobne zachytáva spletitosti sobášnej politiky v kruhoch jedného z najmocnejších panovníckych rodov Európy. Honosné svadobné oslavy znásobovali lesk a slávu Habsburgovcov a striktne dodržiavaný princíp rodovej rovnosti sa stal nástrojom manipulácie s osudmi šľachty. Vojenské zmluvy i dobývanie územia mečom nahradilo manželstvo ako posila dynastie. Za chrbtom snahy udržať čistotu a vznešenosť kráľovského rodokmeňa sa však skrývala zmes neochvejnosti a machinácie, ktorá pod ťarchou tradície pochovala nejednu rodiacu sa lásku. V týchto konvenčných podmienkach sa vyvíjajú osudy historických postáv arcivojvodu Františka Ferdinanda a grófky Žofie Chotekovej. Biografia oboznamuje v štyroch častiach s ich pôvodom, manželstvom i smrťou. Osudy posledných generácií monarchie autorka opisuje ako obdobie komplikovaných vzťahov a intríg smerujúcich k zabezpečeniu nástupcu na trón. Do boja o titul cisára je zapojený aj František Ferdinand ako jeden z najpravdepodobnejších kandidátov. Táto, pre mnohých závideniahodná pozícia, mu však bráni v súkromnom šťastí. Rodinný štatút, právne normy i zakotvené povinnosti nástupcu cisára vylučujú sobáš nerovnocenných manželov. Arcivojvoda, známy svojím liberálnym postojom k uzatváraniu manželstva, a chudobná dcéra diplomata bez kvapky panovníckej krvi nastupujú zdĺhavú cestu za právoplatným uznaním manželstva. Sobáš s nižšie postavenou osobou je nakoniec povolený, ale iba pod podmienkou, že sa cisársky následník i jeho potomkovia vzdajú nároku na trón. Povrchnosť spojená so strachom o existenciu a pokračovanie monarchie znemožňuje manželom v morganatickom zväzku normálny spoločenský život. Františka Ferdinanda, zapísaného v kapitolách dejepisu najmä ako obeť historického atentátu v Sarajeve, predstavuje biografia z nového uhla pohľadu. Známe údaje sú obohatené zdrojmi z Archívu Františka Ferdinanda a doplnené výpiskami z listov, denníkov a novín. Podrobný historický opis rodinných vzťahov oboch aktérov skúma pozadie kontroverzného manželstva. Zdĺhavé objasňovanie vzťahov a komplikovaných rodokmeňov je síce podrobné a historicky presné, ale pre čitateľa nepôsobivé. Neustálym pribúdaním nových postáv v nekonečných uličkách intríg sa stráca dejová línia. Názov biografie predkladá zaujímavý príbeh nekonvenčného vzťahu v puritánskych podmienkach, ktorý svojím historickým podkladom získava pečať reality. Tá je však pri čítaní diela úplne iná.    

Mária Moravčíková