Recenzia
Vladimír Radosa
30.12.2008

Dieťa 44 - Tom Rob Smith

Tom Rob Smith: Dieťa 44

Bratislava, Ikar 2008

Preklad Richard Cedzo

Máte aj vy niekde v kútiku mysle vysnívané miesto a čas, kde a kedy by ste sa chceli narodiť?

Ja áno. Po prečítaní knihy Dieťa 44 som však objavil časopriestor, ktorému by som sa pri možnosti takejto voľby určite vyhol. Je ním Stalinove Rusko po skončení druhej svetovej vojny. Od tých čias pretieklo majestátnou Volgou veľa vody, ale pri lúskaní jej riadkov určite mnohých z vás nepríjemné zamrazí. A skúste si predstaviť, aké emócie by mohol vyvolať jej preklad v krajine, kde snáď nejestvuje rodina, v ktorej by sa niekto nestal obeťou Stalinových čistiek.

Lev Demidov je vysoký dôstojník sovietskeho Ministerstva štátnej bezpečnosti. Je bezvýhradne oddaný veľkému vodcovi, svojej vlasti, ľudu a komunizmu. Je zarytým odporcom kapitalistického systému a náplňou jeho práce je každodenný pohon na vlastizradcov, provokatérov a rozvracačov rodnej hrudy – to všetko v duchu hesla duchovného otca NKVD Felixa Dzeržinského: „Dôstojník si musí cvičiť srdce, aby bolo kruté.“ Vďaka jeho „loveckému“ talentu končia v podzemných pivniciach väznice Lubianka stovky obetí, pričom väčšina z nich opúšťa tento palác hrôzy v drevených rakvách. Lev má krásnu ženu Raisu, slušný byt v Moskve, zaopatrených rodičov a zdá sa, že ho čaká žiarivá červená budúcnosť. Jeho život sa zrúti ako domček z karát po tom, ako je z vlastizrady obvinená jeho vlastná manželke a on sám je poverený dokázaním jej viny. V tej chvíli v ňom „zrnko odmietania, ktoré driemalo v priepasti jeho žalúdka ako nestrávené strukoviny“ vyklíči v plnej sile a Lev začína bojovať o očistenie svojho mena a záchranu svojho a Raisinho života. Po odvelení do Bohom zabudnutého Vuaľska sa na vlastnú päsť pustí do vyšetrovania brutálnych vrážd detí, ktorých zohavené mŕtvoly pribúdajú jedna za druhou. Sériové vraždy sú však v krajine, kde „vek, keď mohli dieťa zastreliť za jeho zločiny, alebo jeho otca, bol dvanásť(!) rokov“ neprípustné. Lev v dolapení vraha detí vidí šancu očistiť svoje svedomie a získať stratenú Raisinu dôveru, jeho bývalí kolegovia sa naopak snažia o ututlanie nepohodlnej záležitosti a likvidáciu oboch manželov.

Som si istý, že mnohí zo sovietskych pamätníkov starej éry s kilogramami medailí za zásluhy pri budovaní Matky Rusi by k mnohým detailom uvedeným v tejto knihe mali výhrady. Ale nedá sa poprieť, že Smith odviedol skvelú prácu a so silnou dávkou autenticity nám priblížil život v Sovietskom zväze počas vlády jedného z najväčších katov novodobej histórie. Bola to krajina, kde brat udával brata, systém nemilosrdne dlávil ľudskú dôstojnosť železnou čižmou, kde každý žil v strachu z obvinenie z protištátnej činnosti a kde beznádej naplnila ľudské srdcia až po okraj.

Tom Rob Smith (1949), potomok britsko – švédskych rodičov a absolvent Univerzity v Cambridgi, sa svojou prvotinou uviedol v dobrom ultračervenom svetle – dôkazom je 22 cudzojazyčných prekladov, množstvo literárnych ocenení a filmové práva na Dieťa 44 zakúpené renomovaným režisérom Ridley Scottom.

Vladimír Radosa