Preklad Eva Lavríková
IRON LIBRI a Vyd. Slovart 2014

Svetoznámy nórsky autor detektívok Jo Nesbø okrem toho, že v  nedávnych dňoch navštívil Slovensko a krajiny strednej Európy, a okrem toho, že dospelí milujú jeho romány s  Harrym Holem, má ešte na konte sériu knižiek o doktorovi Proktorovi. V preklade Evy Lavríkovej ich našim deťom (vhodné od 6 rokov) prináša vydavateľstvo Iron Libri v  spolupráci s  Vydavateľstvom Slovart a prinieslo ich už štyri: Prdiprášok doktora Proktora, Časovaňa doktora Proktora, Doktor Proktor a  koniec sveta. Možno (2014), Doktor Proktor a veľká lúpež zlata (2015). O prvých dvoch sme informovali pred rokom takisto v májovom čísle Knižnej revue. Teraz sa pozrieme na ďalšie dve! I bystrosťou neobdarený subjekt z názvov zaiste vydedukuje, že doktor Proktor je pre dej každého príbehu dôležitá osoba a že knižky ponúkajú určite humor a dobrodružstvo. Nemýli sa! Kombinácia, nazvime to: nekonvenčného profesora, a  čulých školopovinných Nórov Lisy a  Buleho je pre rozprávanie kombináciou fantastického prvku, ktorý sa odvíja od Proktorových vynálezov, a detskej, hravej spontánnosti. Autor stavia na situačnom a dialogickom humore, adekvátnej, nie naivnej zrozumiteľnosti. A zároveň dokáže byť nenásilný, nešponuje zbytočne text do nejakého okázalého myšlienkového či etického posolstva. V uvoľnenej atmosfére zábavného čítania sa rodí postupne a samo – a to je fajn! Takže aj keď hrozí koniec sveta, lebo severský národ je zhypnotizovaný spevom, čo spôsobila invázia mesačných chameleónov, ktorí si inak radi pochutia na človeku, dokáže spomenutá trojica hrdinov spolu s mierne zmutovaným učiteľom Gregorom či už kanalizáciou, vzduchom v  balančižmách či bez nich niečo s týmto koncom urobiť. Možno... Každopádne vtip a napätie nechýba i  najnovšej knihe o  lúpeži zlata – aj pri nej si deti čítaním oddýchnu a zablúdia do prívetivého sveta, kde sa všetko dokáže skončiť dobre.