Recenzia
13.09.2004

Experiment bez viery

Ján Chryzostom Korec

Experiment bez viery

Bratislava, LÚČ 2004

Ján Chryzostom Korec

Experiment bez viery

Bratislava, LÚČ 2004

„Kde je hĺbka, tam je i výška.“ Takto na záložke prezentuje knižku kardinála Korca vydavateľ. Jej zvláštnosťou je, že vychádza pri príležitosti významného životného jubilea autora.

Absolutizácia životnej sily a výdrže, strata neistoty, a tým nepotrebnosť viery charakterizuje život súčasného človeka. Jeho obavy nie sú také existenciálne, ako si namýšľa. Veď koľké choroby a vojny v minulosti kosili milióny ľudí? Dožiť sa vysokého veku sa pokladalo za nesmierne šťastie a požehnanie. Dnes to už považujeme za samozrejmosť.

Človek stratil pokoru pred zázrakom života. Ateizmus sa dnes nezakladá na zápase vedy a viery. Je založený na ľahostajnosti, vyplývajúcej z pocitu, že náboženské hodnoty neprinášajú do môjho života žiadny hmatateľný prospech. Nazdávame sa, že aj tak si všetko musíme odtrpieť sami, niet tu nikoho, kto by to urobil za nás. Krista a jeho drevený kríž sme  si vo veku digitálnych technológií neosvojili. Informačné vákuum nás dokáže pritlačiť viac ako kríž. Milosť, ako nám ju ponúka Boh, je však oveľa viac. Je to sloboda úniku. Pokánie nie je lacné gesto. Vlastnému pádu a jeho hĺbke rozumieme iba my sami, preto si pokánie vyžaduje bytostné uvedomenie. Iba na takomto základe môže stáť naša viera.

–mg–