Recenzia
Terézia Ursínyová
07.05.2009

Klasická hudba. Veľký ilustrovaný poradca - John Burrows

John Burrows: Klasická hudba. Veľký ilustrovaný poradca, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Pre tých, ktorí by radi spoznali hlavné teoretické a historické tajomstvá klasickej hudby, vyšiel vo Vydavateľstve Slovart v edícii Veľký ilustrovaný poradca titul Klasická hudba.

Po úvode osvetľujúcom základné pojmy, východiská a zložky hudby (vychádzajúce z výšky tónu a rytmu), predstavujú zloženie klasického orchestra a jednotlivé hudobné nástroje staršieho i súčasného typu, ich špecifiká, prostredníctvom fotografií ich vzhľad, spôsoby interpretácie a hudobné formy klasickej hudby (sólový recitál, symfonický koncert, jeho vývoj, najvýznamnejšie koncertné sály sveta, pojmy modernej a dobovej interpretácie, vývoj nahrávacej techniky atď). Po úvodných stranách, ktoré uvedú čitateľa do slovníka a obsahu pojmov klasickej (vážnej) hudby, nasleduje 11 kapitol. Sú venované stredovekej hudbe a renesancii (r. 1000 – 1600), baroku (r. 1600-1750), klasicizmu (r.1750-1820), romantizmu (r.18210-1920), romantickej opere (r. 1810-1920), národným školám Európy (r. 1830-1950), modernej hudbe (od r. 1900) a tiež slovenskej hudbe (čo je „všimné“ za slovenské vydanie knihy). Andrej Šuba, muzikológ, hudobný publicista - šéfredaktor Hudobného života v „slovenskej kapitole“ stručne načrtáva obdobie od stredoveku po hudobnú súčasnosť Slovenska v tom najabstrahovanejšom rozsahu (ako mu umožnil vydavateľ - vzhľadom na ostatné národné hudby a jej osobnosti).

Kniha je z vydavateľstva Dorling Kindersley, jej hlavným editorom je John Burrows (v spolupráci s Charlesom Wiffenom a ďalšími trinástimi spoluautormi), organizátor mnohých koncertov významných osobností zábavnej i opernej hudby 20. storočia (L. Pavarotti, L. Bernstein, Y. Menuhin, A. Previn, F. Sinatra, M. Davis a i.), hudobného festivalu Capital Radio Music Festival (a i.) a čestný člen Royal College od Music. Je logické, že podobná publikácia (má vyše 500 strán, v nich veľa prehľadných tabuliek, farebných a čiernobielych obrazových dokumentov, hudobných ukážok, slovník hudobných pojmov, registre  skladateľov a diel) sa pripravuje dlhé roky ako Sotva však iba cez jednu knihu prenikne do podstaty samotnej hudby: t. j. do jej duše, hĺbky, špecifík v každej etape vývoja, individuálneho poslucháčskeho dojmu,  čo je i vecou etického a estetického vybavenia človeka, jeho výchovy i častého kontaktu s umením. Hudba má však prepojenia aj s ostatnými oblasťami poznania. Suma poznatkov ukrytá aj v tejto knihe je však úvodom i doplnkom zážitkového sveta umenia: na druhej strane tiež jeho predpokladom... Všetko závisí od špecifík osobnosti.

Pre milovníkov krásnej knihy je Klasická hudba však vzácnym úlovkom aj bez ohľadu na obsah. Je totiž sama osebe nádherná: skvostne ilustrovaná, na kvalitnom papieri, graficky dôkladne premyslená a (i vďaka tomu) priam nabitá informáciami, ukrytými v podkapitolách, odkazoch, symboloch, značkách a prehľadných tabuľkách. Preklad Otakara Kořínka a Dagmar Šajtyovej bol náročným „orieškom“ pre tisícky odborných pojmov a stovky názvov hudobných diel, ktoré sa tu väčšinou uvádzajú v dvojjazyčnej verzii, t. j. aj v slovenskom preklade. Za odborné posúdenie prekladu je zodpovedná muzikologička Andrea Serečinová, ktorej osobnosť tiež svedčí o serióznom prístupe vydavateľa ku knižnému vydaniu.

Terézia Ursínyová