Kocúr na kolieskových korčuliach - Ján Uličiansky - Náš tip

Náš tip

Ján Uličiansky

Kocúr na kolieskových korčuliach

Ilustrácie Miloš Kopták

Bratislava, Perfekt 2006

     V súčasnej slovenskej literatúre pre deti má rozprávkový žáner svoje pevné miesto, nadväzuje na bohatú tradíciu a v niektorých prípadoch túto tradíciu originálnym spôsobom rozvíja, posúva ju do celkom nových, a predsa s rozprávkovou tradíciou pevne spätých polôh.

K takýmto prípadom nesporne patrí knižka Jána Uličianskeho a Miloša Koptáka  Kocúr na kolieskových korčuliach. Skúsený autor v nej inovuje nielen tematický okruh, ale aj formálne postupy, kombinujúc reálny (a realisticky stvárnený) príbeh z našej súčasnosti s témami  klasických svetových rozprávok. Spriadajúc nite reálneho a fiktívneho nás vovádza do kompozične dômyselne budovaného textu, a to na princípe, ktorý som si pre seba nazvala princípom „jednovrstvových matriošiek“.

Hrdinom príbehu je sídliskový chlapec Martin Mlynár, ktorý žije s mamou a nevlastným otcom, často sa stretáva s dobráckou starou mamou a v tejto rodinnej konštelácii zažíva celkom všedné situácie. Až do predvianočného dňa, keď nájde na ulici zatúlaného sivého kocúra s poraneným uchom. A vôbec, celéý je poznačenýNa ňom, ktorépoznačeným stopami po ruvačke s nejakým, možno podobne zatúlaným psom… Martin, ako sa hneď na prvej strane knižky dozvedáme, má zvieratká veľmi rád, a preto sa rozhodol zobrať kocúra domov. Rodičia nového člena rodiny nevítali ani s pochopením, ani s nadšením. Napokon ale povolili kocúrovi v byte ostať. Tak jeho prítomnosť, ako aj jeho náhle zmiznutie spustili sled divných vecí. Do skutočného Martinkovho života začali nenápadne prenikať rôzne záhadné udalosti, realita a zázračno, povedzme si hneď, že to bolo rozprávkové zázračno, si začali podávať u Mlynárov ruky… Nie je zmyslom týchto riadkov prezrádzať, aké podoby toto zázračno nadobúdalo, v každom prípade mal na šťastnom rozuzlení viacerých nepríjemných udalostí zásluhu zázračný kocúr, ktorý síce nebol v čižmách, ale zato mal na nohách kolieskové korčule – postava z rozprávky, ktorú Martinkovi vyrozprával otec…

     Do textu svojho rozprávkového príbehu vplieta autor postavy a motívy z viacerých známych rozprávok, ako Červená čiapočka, Alica v krajine zázrakov, O zlatej rybke, Popoluška. Do Martinkovho života vstupuje Bambi, ale aj Malý princ a ďalšie rozprávkové postavy, spoločne s nimi objavuje Martinko zázračno aj v obyčajnom sídliskovom živote, spoločne sa stavajú na stranu dobra proti zlu, riešia nepríjemné situácie…

     Koptákove ilustrácie výstižne dotvárajú atmosféru textu, prebúdzajú predstavivosť malých čitateľov a  podnecujú k dotváraniu napísaných príbehov v ich

fantázii. Na záver už len toľko, že autorská dvojica predstavila svoju knižku na tohtoročnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte a zožala (aj) u detského publika  zaslúžený úspech. 

Aj odborná literárna porota Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana a Slovenskej sekcie IBBY ocenila jej kvality a vybrala ju za Najlepšiu knihu leta 2006.

Etela Farkašová