Kostík Billy. Strážcovia tajomstiev, Cesta do Záhrobia - Christopher Lincoln - Každý má svojho kostlivca

Každý má svojho kostlivca

Bratislava, Fragment 2011
Preklad Zora sadloňová

Americký autor stavil na dosiaľ neošúchané postavičky kostlivcov. V úvode prvej časti Strážcovia tajom­stievstručne načrtáva „záhrobný život“, predstavuje rodinu Kostíkovcov, osobitne malého Billyho, a ďalšie bytosti obývajúce túto sféru.

Slovné spojenie „mať kostlivca v  skrini“ konotuje určitý negatívny atribút, nežiaduce temné tajomstvo, ktoré by nemalo vyjsť na povrch. Uvedená myšlienka tvorí v  istom ohľade koncepciu celého príbehu. Autor ju pretavuje do konkrétneho obrazu kostlivých strážcov ukrývajúcich v komore tajomstvá živých nájomníkov a ničivej „výbušnosti“ práve odhalených tajomstiev.

Dej sa odohráva prevažne v starom rodinnom sídle Biglumovcov. Príchodom siroty Milicent k  bohatému strýkovi Biglumovi sa dávajú do pohybu nevyjasnené udalosti spred dvadsiatich piatich rokov, týkajúcich sa zmiznutia jedného zo synov pani Biglumovej. Po stretnutí Milicent s  Billym sa začína pravé dobrodružstvo plné nástrah a nebezpečenstva.

Pomerne jednoduchý príbeh autor oživuje nevšednými priestormi – tajnými dverami a  chodbami, ktoré umocňujú záhadnú atmosféru, čudesnými figúrkami a  stvoreniami, rovnako s funkciou ozvláštnenia. Po chodbách sa túlajú nielen obyvatelia domu, ale aj duchovia, kostlivci či zosobnené prevažne negatívne ľudské vlastnosti a pocity (Klebetnica, Závisť, Chamtivosť, Zúfalstvo). Pokračovanie Cesta do Záhrobia vychádza z  prvej knihy, je však koncipované ako samostatný príbeh. K  známym hrdinom pribudne množstvo nových postáv, udalosti sa posúvajú do ďalšej roviny a  naberajú pomerne rýchly spád. Katalyzátorom deja je tentoraz zastavenie pozemského času a únos vnučky pani Biglumovej, Millicent, do Zabudnutia. Billy so svojimi kostlivými priateľmi sa podujme na jej záchranu, a tiež o vrátenie rovnováhy do sveta živých aj mŕtvych.

Kostíkove príbehy s určitým nadhľadom vyznievajú ako karikatúra populárnych „temných ság“. Čierny humor, irónia, cynizmus a miestami až morbídnosť otvárajú otázku, či je príbeh naozaj vhodný pre deti od 9 rokov. To však musia zvážiť rodičia.