Recenzia
Eva Batiková
30.05.2008

Môj skvelý brat Robinzon - Jaroslava Blažková - Román s charizmou

Román s charizmou

Román s charizmou

Jaroslava Blažková: Môj skvelý brat Robinzon, Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2006

  Jaroslava Blažková je nielen jednou z najobľúbenejších, ale aj najdiskutovanejších autoriek slovenskej literárnej scény poslednej tretiny dvadsiateho storočia. Možnosť spoznať ju osobne malo mladé slovenské publikum až v rokoch po revolúcii roku 1989. Vďaka po-socialistickej reedícii začiatkom deväťdesiatych rokov a súc predmetom nejednej konferencie, čo sa snažila vyrovnať dlh voči autorom v emigrácii, myslím, že slovenskému čitateľovi nie je Jaroslava Blažková neznáma. V roku 2005 navštívila Bratislavu a stretla som ju s nebohým Štefanom Koškom (jej bývalým kolegom z denníka Smena) vo Svete knihy na Obchodnej ulici, kde sa práve chystala poskytnúť interview pre denník Sme. Charizmatická pani v rokoch, žijúca väčšinu života v Kanade, v ňom s úsmevom spomína na roky strávené na Slovensku, rozpráva o svojom živote a poskytuje tak celkom presnú mapu procesov eliminovania špičky slovenskej inteligencie v päťdesiatych rokoch minulého storočia, cez uvoľnenie v šesťdesiatych rokoch, až po normalizáciu rokov sedemdesiatych, ktorú však nezažila.

  Jej román Môj skvelý brat Robinson vyšiel práve v roku 1968, keď z politických dôvodov opustila vtedajšie Československo. Žáner mládežníckeho románu obohatila o prvky nevídané – expresívny jazyk, liberálne postoje, irónia a sebairónia rozprávača – až priam ovplyvnila samú jeho pôvodne mravoučnú podstatu. Nielenže sa jej diela nachádzajú na pomedzí vysokej a populárnej literatúry, čím reflektuje prevažujúce trendy vtedajšej západnej literatúry, ale tiež odvážnym humorom a sentimentom predsocialistickej éry nazerá veci reálneho socializmu, ako povedzme optimistický transparent NÁŠ PLÁN PREKROČÍME! v priestoroch pohrebnej služby. Môj skvelý brat Robinzon je kľúčom, čo otvára možnosti pre vnímanie jej diela aj z iných pozícií ako z roviny románu o problémoch dospievania, hoci prirodzene, tieto v románe vytvárajú dejovú akceleráciu – archetypy dvoch dospievajúcich mládencov, z ktorých jeden „prikrčený vyčkáva“ a druhý „vreští a huláka“, motív osudovej ženy Doroty, ktorá „vidí ponad všetky moje ploty“, a tiež príbeh prvej krehkej lásky, silného citu, čo poznačil citlivého Budyho natoľko, že mu v momente vytriezvenia svet začal pripadať už len „akoby“.

  Tento titul patrí do kánonu klasickej slovenskej literatúry, a tiež k výrazným počinom nezávislej umeleckej scény z obdobia totality. Tretia reedícia diela Blažkovej, ktorej je táto kniha súčasťou, bude určite podnetom na nahliadnutie na viacrozmernú autorku aj z iných rovín ako politickej, rodovej, literárne didaktickej či určenej pre mládež.

Eva Batiková