Recenzia
18.11.2014

Naše dejiny v obrazoch - Marián Tkáč

Marián Tkáč je od roku 2010 predsedom Matice slovenskej. Vo svojej próze a odborných publikáciách sa zaoberá okrem iného aj dejinami Slovenska. Spracoval históriu piatich významných slovenských rodov, napísal i román inšpirovaný osobnosťou Antona Bernoláka. Jeho zatiaľ poslednou knihou sú Naše dejiny v obrazoch (Vydavateľstvo Matice slovenskej)


Hneď na jednej z úvodných strán publikácie Tkáč píše: „Poznanie vlastnej minulosti je užitočné, aby sme opakovali dobré skutky našich predkov a vyhýbali sa ich pokleskom...“ Kniha pozostáva z deviatich samostatných kapitol. Prvá nesie názov Prečo „naše dejiny“? a autor v nej vysvetľuje svoje zámery, ako aj fakt, prečo sa rozhodol vložiť do názvu ono zázračné spojenie „v obrazoch“. Tkáč využil vhodnú kombináciu spojenia slova a obrazu – predkladá koláže kratších textových útvarov sprevádzané reprodukciami výtvarných diel i autorskými výtvarnými prácami. Každú kapitolku dopĺňajú vyobrazenia významných osobností našich dejín a udalosti, ktoré sa veľkými písmenami zapísali do histórie. Nájdeme tu obrázok Slovenov, portrét Vanniusa, nášho prvého kráľa, ďalej portréty viacerých slovenských svätcov, kráľov a panovníkov vládnucich na našom území, podobizne iných významných štátnikov a politikov až po dvojportrét Tomáša G. Masaryka s Michalom Bosákom. Publikácia by zrejme mala zaujať mladšiu generáciu čitateľov a pomôcť im lepšie spoznávať naše národné dejiny.