Návod na manželstvo - Gustáv Murín - Pekne pozývam

Pekne pozývam

Pekne pozývam

Gustáv Murín: Návod na manželstvo, Bratislava, Ikar 2007

  Každý veľmi dobre vie, že predaj knihy sa začína titulom. Čím je zaujímavejší a stráviteľnejší, tým viac čitateľov si ju obľúbi. A vlastne, je to v poriadku, navyše to vôbec neznamená, že v takej knihe okrem názvu s VEĽKOU témou nič nenájdeme. Spisovateľ naturelom a vedec zamestnaním, Gustáv Murín, v tom má jasno: po Abecede sexu a erotiky (Ikar, 2005) aktuálne prezentuje Návod na manželstvo. Knižky spolu súvisia tesnejšie než dvojica v polohe Zamilované lastovičky – žánrovo ide o zábavné eseje, v ktorých sa vedecké poznatky a zistenia z oblasti biológie, etiky, psychológie, antropológie, sexuológie i matrimoniológie kombinujú so schopnosťou originálnej rozprávačskej a výkladovej dikcie okorenenej osobnou skúsenosťou. Atmosféra esejí je prirodzene pestrá striedaním slohových postupov, resp. útvarov, a Murínových subjektových rol. Inými slovami, nájdeme tu prednášku aj vtip, sentenciu aj príbeh, úvahu či klebietku; autor tu vystupuje ako vedec, manžel, rodič, zabávač, terapeut, kamarát, chlap od stola i žena v zástere atď. Takáto konštelácia podávaná s chuťou a šarmom môže v čitateľoch zaihrať na stupnici úsmevu, od myknutia kútikom až po rehot, no pritom si autor udržiava diskrétnosť. Podstatnou vrstvou v textovej stratégii sa stáva citovanie a parafrázovanie, u Murína typické a často produktívne; niekto by však mohol mať výhrady k opakujúcim sa pasážam – aj v tomto zmysle sú obe spomenuté knižky k sebe dosť natesno. Odcitujme si jeden rozkošný prípad, ktorý si Murín prevzal sám od seba a ktorý stvoril reformátor Martin Luther: „Dvakrát v týždni svoju paniu / pozvi pekne k milovaniu: / stoštyrikrát v ročnej dobe / neuškodí jej ni tebe...“ Predtým než začnete s výpočtom, ak, samozrejme, je ešte čo počítať, chcem len upozorniť spolu s Murínom, že nejde ani tak o frekvenciu, ako o pekné pozvanie. Darmo, takýchto klenotov je ako šafranu, čím sa autorské textové gesto s opakovaním vlastne ospravedlňuje. Návod na manželstvo je, to treba v danom kontexte vyzdvihnúť, kompozične i graficky dynamickejšou knihou oproti Abecede...

  Uvedené hodnotenie viac-menej zohľadňuje postoj mierne primrznutého recenzenta, čo v tomto prípade zaiste neznamená to najsprávnejšie čítanie – rovnako vedľa vyznieva aj čítanie mentorské a feministické! Kniha Gustáva Murína má predsa iskru a číta sa emotívne, uvoľnene – slová názvu neodzrkadľujú autorovo rozhodnutie riešiť planetárny problém, znamenajú jednoduchú i vedecky dokázanú pravdu, že manželstvo je z možných spôsobov súžitia tým najnormálnejším, hoci, predstavte si, najväčší rozsah má kapitola Manželská kríza... A možno práve preto! Knihu odporúčam hocikedy, výborné je partnerské čítanie a ešte lepšie čítanie stoštyrikrát ročne pred alebo po, podľa nálady, ale vždy s pekným pozvaním.

Radoslav Matejov