Recenzia
Andrea Draganová
12.04.2012

Nebo nie je výmysel - Todd Burpo a Lynn Vincentová

Bratislava, Tatran 2011, preklad Dominika Uhríková

„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ (Mt 18,3)

Štvorročnému Coltonovi sa podarilo po­čas operácie navštíviť nebo. Dostal veľký dar, opustil svoje drobné telíčko a stretol sa s Bohom. Nebo nie je výmysel je nád­herným detským rozprávaním, ktoré vyvo­láva zimomriavky aj  blažený úsmev. Opis neba, Coltonove stretnutia s mŕtvymi člen­mi rodiny, videnie budúcnosti, to sú len niektoré okamihy, ktoré robia túto knihu výnimočnou. Čítanie vás vtiahne do rodin­nej tragédie, počas ktorej malý Colton prí­de v dôsledku chyby lekárov takmer o ži­vot. Citlivý čitateľ, ktorý sleduje aj vedľaj­šie línie, si určite z tejto knihy odnesie viac ako len to, že nebo existuje, že Boh a anjeli nie sú výmysel. Autor, mimochodom pas­tor, sa snaží poukázať aj na iné momenty, ktoré by mohli byť pre nás povzbudením. Ukazuje nám, ako treba žiadať Boha a ľudí okolo nás o pomoc. Táto prosba nie je pre­javom slabosti, ale dôkazom veľkej poko­ry a dôvery. Celú náročnú situáciu jeho rodina zvládla len vďaka podpore svojich najbližších a neprestávajúcej dôvere v Bo­žiu pomoc. Čarovným okamihom knihy je, keď malý Colton rozpráva mame, ako stre­tol v nebi svoju sestru, ktorá zomrela v jej brušku. Toto rozprávanie je nádherným prolife posolstvom pre dnešnú dobu, upo­zorňuje na potrebu chrániť každý život, aj ten nenarodený. Či ste kresťania, alebo nie, táto kniha je balzamom pre duše, kto­ré potrebujú vedieť, že „tam hore“ niečo je, kam sa po smrti vyberieme a  budeme dokonale šťastní. Nikto vás počas čítania nebude nútiť stať sa dokonalým veriacim, dostanete sa len do oázy pokoja a nádhery, ktorá vás vytrhne z  rušnosti a uponáhľa­nosti tejto doby.