Recenzia
Michal Schuster
23.09.2009

Nepíš to, otec – Anton Blaha – Pripomienky angažovaného advokáta

Pripomienky angažovaného advokáta

Pripomienky angažovaného advokáta

Anton Blaha: Nepíš to, otec, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2009

  Pripomínať minulosť, zvýrazňovať skúsenosť, načierať do národných žriediel sa dnes v časti spoločnosti nenosí. Neúnavný Anton Blaha, povolaním advokát, inak rodoľub a milovník krásy, ochranca a zástanca kultúrnych hodnôt sa po mnohých rokoch angažovaného publicistického vystupovania nechal prehovoriť na zostavenie knihy. Výber z textov za posledné vyše dvadsaťročie je citlivo rozdelený do štyroch celkov: články súvisiace s profesijnou aktivitou, publicistické úvahy na rôzne témy, ďalej výtvarné a literárne recenzie a nakoniec ankety, diskusie a rozhovory. Prínosné texty (pre potreby knižného vydania mierne upravené alebo krátené) sú v celkoch vhodne radené chronologicky. O šírke záberu Antona Blahu svedčí popri výbere z príspevkov z Literárneho týždenníka aj jeho tvorba uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie, Novom Slove, Bibiane – revue o umení pre deti a mládež, Euro Reporte i v knihách, ktorých bol Blaha zostavovateľom. Prierezovú a podnetnú knihu dopĺňajú úvodné slová od Milky Zimkovej a Ladislava Ťažkého a edičná poznámka Ivy Kernej. Dielo je vkusne ilustrované príhodnými farebnými reprodukciami diel významných slovenských výtvarníkov. Autor publicistiky a ostatní, ktorí sa podieľali na vyjdení publikácie, nádeje plným knižným dielom (vrátane modrého obalu) opätovne aktuálne reagujú na snahy o pasivizáciu, deangažovanie sa spoločnosti mimo volieb do zastupiteľských orgánov, na úsilia o manipulácie a zaznávanie kritického myslenia. Pripomienky Antona Blahu sú preto stále živé a trvalé.

Michal Schuster