Daniela Příhodová: Odliv na ostrove osích hniezd
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Prozaička Daniela Příhodová sa v novej knihe opäť venuje svojej tradičnej téme, rodine, ale tentoraz je to rodina, ktorá vznikla na pracovisku. Tvoria ju ľudia spojení prácou v obchode a zomknutí strachom o osud malej samoobsluhy na bratislavskom sídlisku.

Příhodová píše apelatívne, zanietene, s túžbou niečím pohnúť, na niečo upozorniť. Je to pre ňu typické – nie nadarmo má vo viacerých názvoch svojich kníh výkričník – akoby tak podčiarkovala vieru v zmysel písaného slova. Hoci teda mapuje negatívne javy (podvody, krádeže, bieda...), pôsobí v konečnom dôsledku jej próza optimisticky. Príbeh rozpráva cez štyri kľúčové postavy, ktoré pracujú v zanikajúcej predajni. Cez túto prehľadnú kompozíciu načrtla autorka celkovú situáciu v danej brandži, ale rozohrala aj citové a psychologické dôsledky podobných dejov: malé obchody neboli totiž len šikovné na rýchly nákup, ale vytvárali aj priestor na kontakty ľudí zo sídliska. Kupujúci sa poznali s predávajúcimi, poznali sa medzi sebou, predavači vedeli, kto a čo rád kupuje, ľudia sa v obchode dozvedali aj základné informácie o živote štvrte. Postavy z príbehu nie sú síce autentické, ale cítiť, že autorka niečo podobné zažila, že patrila do takéhoto spoločenstva okolo sídliskového obchodu.

Osadenstvo Příhodovej fiktívnej predajne tvoria väčšinou ženy. Ich mená – Renáta, Táňa, Soňa sú aj názvami jednotlivých kapitol, a rozprávanie vyvrcholí poslednou kapitolou o vedúcom Gabrielovi. Dramatický dej člení autorka príjemnými pauzami, v ktorých sa pred obchodom objavuje dodávka, čo vozí rožky, pagáče a škoricou voňajúce osie hniezda. Životné príbehy zamestnancov obchodu sa v tej chvíli ocitnú na spoločnej vlne, v malej bezpečnej eufórii: rýchlo treba načerpať nielen konkrétne živiny z jedla, ale najmä energiu z fungujúceho mechanizmu, z každodenného rituálu, ktorý je krehkou istotou v rozbúrenej dobe.

Záver je prekvapujúco mäkký: predajňa zaniká, no ukazuje sa nová šanca. Autorka nenápadne zdôrazňuje, že peniaze nadobudnú zmysel až na základe dobre fungujúcich vzťahov, lásky. Len tak sa dá roztočiť poriadny poctivý biznis. Daniela Příhodová vyústila svoje rozprávanie do splneného sna. Poskytla tak všetkým čitateľom – rojkom – aspoň na chvíľu možnosť zažiť spolu s protagonistami pocit čino-rodosti a čino-radosti. Knižka Odliv na ostrove osích hniezd je napísaná rukou skúsenej autorky, ktorá nerezignovala na možnosť písať o ľuďoch, ktorí žijú celkom bežné životy a ktorí nikoho nezaujímajú. Dokázala na nich upriamiť pozornosť a odvodiť z ich osudu materiál na zaujímavé čítanie i sociologické zovšeobecnenie.

Helena Dvořáková