Recenzia
-mm-
16.12.2016

Odsúdený č. 3359 Štefan Kiripolský - Juraj Hradský

V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej sa 9. mája stretli moderátor Dado Nagy a autor knihy s názvom
Odsúdený č. 3359 Štefan Kiripolský (Vydavateľstvo Slovart) Juraj Hradský, k diskusii a k aktu krstu sa neskôr pri-
pojila aj jej editorka Zita Ročkárová. Samotná kniha vychádza až po smrti Štefana Kiripolského, ktorý bol väznený
za útek z ČSSR, a obsahuje okrem jeho autentického svedectva o praktikách bývalého režimu aj výpovede „špicľov“,
ktorých naňho komunistickí pohlavári nasadili vo väzení – celkovo je týchto výpovedí 28, teda dvadsaťosem(!) osôb
bolo poverených sledovaním jedného(!) človeka. Publikácia ďalej obsahuje (okrem vynikajúceho námetu na beletri-
zovanie, ako poznamenal Dado Nagy) rozprávanie bezpečnostného riaditeľa Rádia Slobodná Európa, v ktorom Kiripolský istý čas pôsobil ako
reportér, a uzatvára ju doslov Antona Srholca. Autorské vklady Juraja Hradského predstavujú aj všeobecnejší exkurz do situácie okolo rokov
1948, 1968 a 1989, čím publikácia dostáva aj rozmer nadindividuálnej výpovede. Knihu Odsúdený č. 3359 Štefan Kiripolský, ktorej vydaniu
po roku 1989 zabránili „ľudia zo starých poriadkov“ (ako ich Kiripolský nazýval), pokrstili zemiakovými šupkami, ktoré boli pre vyhladovaných
politických väzňov komunistického režimu po niekoľkodňových pobytoch na samotke „hlavným chodom“.