Recenzia
Jana Šulková
16.12.2016

Odvrátená tvár lásky - Colleen Hooverová

Americká autorka Co-
lleen Hooverová si
získala srdcia mnohých
čitateľov po celom svete
a najnovšie aj na Sloven-
sku – dôkazom toho je vy-
danie jej ďalšieho titulu
Odvrátená tvár lásky
(2016, preklad Miriam Ghaniová) v dielni vydavateľstva Ikar.
  Autorka v ňom spracovala v dnešnej dobe všadeprítomný námet: pria-
teľstvo s výhodami alebo, ak chcete, sex bez budúcnosti. To je presne to, čo
spája dvoch hlavných hrdinov tohto príbehu, Tate a Milesa. Tate je mladá
pracovitá študentka a Miles je priateľ jej brata. Ich prvé stretnutie nie
je ideálne, láska na prvý pohľad je v ich prípade skôr zlý vtip, no napriek
tomu ich k sebe niečo veľmi priťahuje. A práve to niečo zapríčiní, že aj
keď ani jeden z nich práve netúži po láske, chcú mať s tým druhým vzťah,
hoci len čisto sexuálny. Nepýtaj sa na minulosť a nečakaj budúcnosť –
tak znejú dve Milesove pravidlá, ktoré Tate nesmie
porušiť. Avšak, ako to už medzi ľuďmi chodí, láska
príde, aj keď sa ju snažíte potlačiť. Na prvý pohľad
sa tento príbeh môže zdať ako klišé, no autorka sa
s ním pohrala a dodala mu nielen emócie, ale aj ta-
jomstvo, napätie, romantiku, ba dokonca obrovskú
dávku bolesti.
  Kniha je písaná primárne z dvoch pohľadov. Tate
rozpráva príbeh, ktorý sa odohráva v súčasnosti,
zatiaľ čo v kapitolách predostretých Milesom sa dozvedáme, prečo
odmieta lásku, prečo predstiera, že nedokáže milovať, a prečo by rad-
šej umrel, než sa znovu zamiloval. Autorka má jednoduchší štýl, no
veľmi pútavý, dokáže ním vypovedať širokú škálu emócií. Postavy sú
vykreslené reálne a svojím správaním vedia čitateľa niekedy poriadne
potrápiť. Colleen Hooverová je známa ako autorka kníh pre mladých,
myslím si však, že Odvrátená tvár lásky má potenciál osloviť čitateľa
každého veku.