Recenzia
Patrik Oriešek
03.10.2005

Peklo v raji - Oto Malý - Vidina šťasteny s románovým koncom

Vidina šťasteny s románovým koncom

Vidina šťasteny s románovým koncom

Oto Malý

Peklo v raji

Bratislava, SAUL 2005

Dej tohto slovenského románu z prostredia česko-slovensko-poľsko-latinskoamerickej komunity umývačov riadu, nádenných robotníkov a ekonomických migrantov sa odohráva na juhu Floridy, na ostrove Last Point. Autor (bývalý vedecký a pedagogický pracovník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre) sa sám niekoľko rokov pohyboval v podobnom prostredí v Južnej Amerike a USA, preto je jeho opis nanajvýš osobný. Román má charakter dokumentárnej autobiografie, niektoré časti textu svojou štruktúrou odkazujú na cestopis. Autorovi sa napriek veľkému úsiliu a niekoľkým vydareným pasážam nepodarilo vyhnúť začiatočníckym chybám, estetickej vyprázdnenosti, ťažkopádnym dialógom a nelogickým časopriestorovým a naračným skokom. V príbehu vystupuje vyše 30 postáv, žiadna z nich však nie je vykreslená plasticky či dôveryhodne. Autor sa pokúsil o aplikáciu deskriptívnych techník, či už ide o naráciu alebo o opis duševného rozpoloženia hrdinov, a dôsledne zachováva zdanie drsnej reality na úkor presvedčivej umeleckej výpovede. V texte sa preto iba zriedka vyskytujú figúry alebo trópy. Autor sa pokúša riešiť základné existenčné a existenciálne otázky, zvolená forma mu však nedovoľuje prekročiť prah banálnych a všeobecne platných fráz. Hrdinom jeho príbehu je slovenský tulák Olivo (alter ego autora), ktorý sa po nevydarenom podnikateľskom experimente vo Venezuele pokúša chytiť šťastenu za pačesy v USA. Po počiatočnej anabáze s bezdomovcom-prostitútkou na letisku v Miami ho čaká dlhá cesta autobusom, neskôr niekoľkomesačné plahočenie sa v neľudských podmienkach v turistickom raji na Floride. Ako každého prisťahovalca ho neminie osud nádenníka a nedobrovoľne nezamestnaného. Chvíle samoty, rozčarovania a túžby po domove mu pomáha prekonať len psík Broko, ktorého si adoptuje na miestnej autobusovej stanici. Po zmene niekoľkých zamestnaní nakoniec zakotví ako umývač riadu v reštaurácii U Hemingwaya, kde mu starý morský vlk Fernando rozpráva o živote spisovateľa. Napriek istej jazykovej a štylistickej deformovanosti nemôžeme Malého text odsúdiť ako nezaujímavý. Jeho prínosom je téma, v súčasnej slovenskej literatúre zatiaľ nie veľmi prebádaná, a najmä žáner, ktorý si nájde čitateľa medzi milovníkmi ľahšieho, ale o to príjemnejšieho čítania.

Patrik Oriešek