Piatok dvanásteho - Alica Činčárová - Keď cestu skríži nešťastie

Keď cestu skríži nešťastie

Výsledkom projektu Mám talent vydavateľstva Ikar je knižná edícia s rovnomenným názvom, v ktorej doteraz vyšlo sedem titulov (viac na www.mamtalent.sk). Patrí medzi ne aj debut Piatok dvanásteho prekladateľky Alice Činčárovej.

Príbeh sa odohráva prevažne v Bratislave v časovom rozmedzí polroka, pričom zachytáva udalosti od dvanásteho júna do dvanásteho decembra. Autorka na pomerne malom priestore rozohráva príbehy niekoľkých navzájom neznámych dvojíc, ktorých osudy sa prostredníctvom nešťastnej udalosti stretávajú v určitom časovom okamihu, v piatok dvanásteho júna. Autorka využíva postupnú gradáciu deja a prvky „filmového strihu“, čím zvyšuje nielen napätie románu, ale zároveň stimuluje i čitateľskú zvedavosť.

Próza vznikla na báze skutočných udalostí, v určitých polohách sa však časti niektorých epizód či atribúty postáv javia trochu preexponované, miestami akoby sa v spletitom deji strácala i sama autorka.

Alica Činčárová venuje viac pozornosti dejovej línii príbehu, na hlbšiu charakteristiku postáv tak ostáva menší priestor. Viaceré situácie ostávajú otvorené, prenechané čitateľskej fantázii. Pomerne nejasný charakter nadobúdajú okolnosti, za akých sa žurnalistka Leona ocitá v americkej púšti Palm Springs, či úloha zranenej mladej ženy pod podvozkom drahého auta. Na niektorých miestach sa Činčárová snaží na čitateľa zapôsobiť intenzívnym sentimentom.

Snahou autorky je cez odlišné životné príbehy, náhodne prepojené v celkom obyčajný deň, piatok dvanásteho, zobraziť ľudský život vrátane radostí i starostí, ktoré so sebou prináša. Odkrýva problematiku vzťahov v manželstve i mimo neho, súčasnosť plnú klamstva, podvodov a pretvárky.

Piatok dvanásteho prináša celú škálu ľudských pocitov, odkrýva v človeku prvotné prirodzené inštinkty, ako hlad po láske i po pomste, sklamanie, smútok, strach, nenávisť či odpustenie. Predovšetkým však ľudskú túžbu po harmonických vzťahoch a schopnosť vyrovnávať sa s vážnymi i menej vážnymi trápeniami. Debutantka svojím dielom zaujme zrejme najviac čitateľky oddychovej literatúry.