Recenzia
Mária Miklušičáková
13.05.2014

Pre teba - Kim Thúy – Pascal Janovjak

Preklad Lýdia Magerčiaková
Post Scriptum 2013

Knižka Pre teba od spisovateľky Kim Thúy a autora Pascala Janovjaka je rozhovorom na fiktívnom mieste, bez pohľadu a dotyku, a predsa osobným a úprimným. Mailová komunikácia s pridanou hodnotou tlačeného média – knihy, ktorá ponúka čitateľovi zakúsiť vnímanie sveta, postoje a svetonázory spisovateľov, utečencov, ľudí hľadajúcich či putujúcich.

Tak ako všetky internetové rozhovory, je i táto knižka akýmsi „hybridom“ písomného a ústneho prejavu: keď povedané nemá možnosť priamo pôsobiť na realitu. To však nijako neznamená, že by priestor pred čitateľom nebol knihou. Množstvo explicitne či implicitne položených otázok – neraz priamo na telo – sa dotýka čitateľa, ktorý sa, napriek vyššie napísanému, stáva účastníkom rozhovoru, pozorovateľom vývoja vzťahu dvoch spočiatku málo sa poznajúcich ľudí: keď je ešte nutné spečatiť dôležitosť a úprimnosť výpovedí potvrdzujúcim slovom, až kým sa napokon otvorenosť zaobíde bez uvádzacích či zdvorilostných viet; a to všetko cez nimi vyrozprávané príbehy, ktoré sami zažili alebo ktoré im vyrozprávali priatelia, obrazy z miest krajín roztrúsených po svete, cez rozprávanie o kultúrnych zvyklostiach, spomienky z detstva, spomienky ich rodičov, ktoré sa časom stali ich vlastnými.

Hoci ide o rozhovor, jeho už zmieňovaný charakter spisby a fakt, že autori nie sú v oblasti literatúry len hosťami, ponúka až poetické obrazy krajín, miest, púšte, mora, dokonca chudoby, dennodenných i nevšedných chvíľ života.

Kim Thúy je dcéra vietnamských emigrantov, ktorí sa usadili v kanadskom Quebecu. Otec Pascala Janovjaka utiekol zo Slovenska v ´68 do Švajčiarska a jeho mama je Francúzka. Preto otázka domova, zakorenenosť a vykorenenosť sa neraz preplietajú pomedzi spomienky, zážitky a myšlienky. História domovín a nových domovov, príčiny návratov a odchodov, istoty a strach v živote nenachádzajúcom pokojné miesto na zemi, jeho výzvy, nutnosti a nevyhnutnosti.

Tieto rozhovory sú však aj plné bežných zamyslení sa nad pamäťou a zabúdaním, nad hranicami, vojnami a múrmi, ale aj nad plynutím a meraním času, toho každodenného, i tých krajných situácií, aj nad proustovským hľadaním a nachádzaním strateného času, alebo časom, čo ohlodal niekdajšiu pompéznosť „veľkého“ sveta, rozhovory s množstvom jemných detailov bežného života.

Kim Thúy a Pascal Janovjak neobchádzajú, hľadajú a odkrývajú seba a svet, ktorý vidia. Hľadajú silu slova a hádanky písaného.