Prečo je to tak? - Anna Michalak, Mária Szarf

Zvedavosť je prirodzená vlastnosť detí. Vďaka otázkam a odpovediam napredujú a  spoznávajú svet. Forma otázok a  odpovedí je preto aj pre náučné knižky frekventovanou metódou sprostredkovania poznatkov. V tejto línii je zostavená novinka vydavateľstva Príroda Prečo je to tak? Autorská dvojica Anna Michalak a Mária Szarf (preklad Dagmar Turčanová) v nej ponúka deťom zhruba vo veku 10 rokov prierez zaujímavými informáciami z exaktných vied. Zatriedili ich do piatich kapitol: Svet rastlín, Svet zvierat, Ľudské telo, Zem a vesmír, Veda a technika. Každú tvorí súbor otázok, ktoré ako návnadu vždy obsahujú pomerne nekaždodenný problém či netušenú záhadu. Napríklad: Prečo má muchotrávka bodky?, Kde rastie chlieb na stromoch?, Prečo pes nepozerá televízor?, Je kukučka zlá matka?, Prečo idú nohy tam, kam chceme?, Prečo cikáme?, Musí sa kométa česať?, Prečo sneh nie je biely?, Prečo v tme nič nevidieť? Až rozum zastáva… A aby sa znovu rozbehol, na to sú v knihe odpovede. Vždy sú rozpísané na jednej strane a spestrujú ich fotografie a ilustrácie. Kniha svojou koncepciou zasahuje naraz tri ciele: dieťa postupne odhaľuje, aké princípy fungujú okolo nás; rodič má šancu, že nebude natoľko bombardovaný otázkami detí, čím sa vyhne riziku bezradnosti a učitelia môžu v tejto knihe nájsť výbornú pomôcku, aby deti nenútene pritiahli k vedomostiam!