Recenzia
16.05.2017

Presne a bez mŕtvol

Presne a bez mŕtvol
 
Tomáš Janovic: Nikoho nezabije
Bratislava, Koloman Kertész Bagala – L. C. A. 2003
 
S dvojročným odstupom vychádza, takpovediac, voľné pokračovanie Janovicovej humoristickej knihy Dostal rozum. Spôsobom spojenia titulu s menom: Janovic Nikoho nezabije, ale aj s krátkym citátom od českého komika J. Suchého („Trocha poezie / nikoho nezabije“), signalizuje autor svojskú licenciu. Upozorňuje tým čitateľa na originálnu schopnosť, aby pri vnímaní jeho diela popri priamej, úsmevnej línii nezabudol aj na širšie kontexty. Práve táto Janovicova charakterová umelecká vlastnosť je iskrou každého jeho aforizmu a pre aforizmy poslednej knižky sa stala rozhodujúcou v kontakte nielen s kultúrnymi, ale najmä s aktuálno-spoločenskými témami. Zároveň je dokladom istej literárnej úrovne pestovania tohto krátkeho, no mnohotvárneho žánru, ktorý si často jeho tvorcovia mýlia s efektným, bezduchým „šplechom“.
Janovicove inšpiračné východisko je nemenné: človek. Z tohto všeobecného vymedzenia ho však vždy zaujíma niečo konkrétnejšie, šťavnatejšie a írečitejšie. Chyby a nedostatky, povahové a životné tajnôstky, krivé chrbtice, alibizmus, pokrytectvo atď. – do nich cieli ostrostrelec s radosťou a presne, bez moralizátorského rečnenia, s ostrými, no verný optimizmu tak, aby nikoho nezabil... Jadrom knihy je stredná časť S veľkým citom – sarkastická a satirická poloha sa strieda s láskavým humorom, podľa toho vychádzajú na pranier raz politici, mafiáni a podnikatelia, inokedy plebs. Nové postrehy, schopnosť vidieť nechcené a povedať zamlčané, sú zdrojom prekvapujúcich zistení, sympatických múdrostí, ktoré príjemná grafická úprava predurčila stať sa akousi tieňovou, vtipnou kronikou dneška.
 
Radoslav Matejov
(In: Knižná revue, XIII. roč., 3. 9. 2003, č. 18, s. 5)