Recenzia
Patrik Oriešek
27.02.2006

Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave - Vladimír Segeš - Stredovek, počiatok novoveku, čas a ich histórie

Stredovek, počiatok novoveku, čas a ich histórie

Stredovek, počiatok novoveku, čas a ich „histórie“

Vladimír Segeš

Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave

Bratislava, Perfekt 2005

Kniha slovenského historika Vladimíra Segeša (vojenské dejiny, dejiny miest a dejiny kriminality) Prešporský pitaval podáva komplexný obraz o stredovekom uhorskom práve a spôsobe exekúcií v stredovekej Európe. Kniha je rozdelená do troch kapitol, každá sa venuje konkrétnym problémom a trestnoprávnym otázkam. Prvá kapitola opisuje vznik stredovekých miest, ich atribúty a výsady, fyzickú a sociálnu topografiu stredovekého európskeho a uhorského mesta. Zaoberá sa aj problematikou multietnickej skladby obyvateľstva, čo bolo v stredovekom meste skôr pravidlom ako výnimkou, a takéto zloženie obyvateľov sa výrazne podpísalo pod rozmanitosť právnych a duchovných zvykov mesta a celej (stredovekej) spoločnosti. Druhá kapitola vysvetľuje zložitý uhorský právny systém, hierarchiu právnej a hospodárskej moci v stredovekom meste, spôsoby exekúcií, tortúr a vymáhania práva. Tretia kapitola je súhrnom 25 epizód zo života zločincov v Prešporku, súdnych sporov a najstrašnejších hrdelných trestov v dejinách nášho mesta. Exemplárne prípady autor dôkladne analyzuje a často nezrozumiteľné právne výklady približuje chápaniu súčasníka. Dozvieme sa napr. o povinnostiach a zárobkoch mestských katov, ktorí boli neraz sami ťažkí zločinci a v Prešporku ich niekoľko aj odvislo. Autor nám približuje právne predstavy stredovekých ľudí, strasti dietok Izraela v našom meste, ako aj svojskú rivalitu medzi mestom a hradom. Zaujímavé sú prípady krádeží v špitáloch, prostitúcie či trojnásobnej popravy. Kniha je napísaná trochu ťažším jazykom, preto si prívržencov nájde skôr medzi vzdelanejšími čitateľmi. Text je mnohovrstevný, dá sa s ním narábať a pohybovať sa v ňom ako v skladačke, čím iste získava na príťažlivosti a predovšetkým na funkčnosti. Je vhodne doplnený dobovými ilustráciami (tortúry, život mestskej spodiny, obchodníkov a richtárov, pohľady na stredoveké mesto), konkrétnymi ukážkami (prekladmi) z uhorského trestného práva (často sú to veľmi exkluzívne a delikátne záležitosti), vysvetleniami pojmov, ktoré dnešnému človeku už príliš veľa nehovoria a prehľadom (počet a spôsob) hrdelných exekúcií v Prešporku od roku 1490 až po rok 1526. Na záver sa ešte trpezlivý čitateľ dobre pobaví na účet autora, ktorý vypracoval anketu o stredovekých trestoch a právnom vedomí dnešných vysokoškolákov a gymnazistov (tí si z neho, samozrejme, poriadne vystrelili), autor však pomerne prekvapujúce výsledky výskumu hrdo publikuje a hlási sa k nim.