Recenzia
Miroslava Bilačičová
21.04.2022

Priania rodičov slávnych

Kto by nepoznal slávnych ľudí histórie ako boli Alexander Veľký, Jana z Arku, Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, Charlie Chaplin či Michael Jackson? Málokto však pozná ich rodičov.

To, že Cézarov otec zomrel pravdepodobne na infarkt, aj skutočnosť, že hlavné mesto Dominikánskej republiky Santo Domingo je pomenované po otcovi Krištofa Kolumba, vie asi len zopár z nás. Mnohých neprekvapí, že otec Leonarda da Vinci bol vážený florentský notár a jeden z najvýnimočnejších géniov v dejinách ľudstva bol jeho nemanželským synom. Je všeobecne známe, že najväčší zločinec všetkých čias, Adolf Hitler, nadovšetko miloval svoju dobrosrdečnú matku, ale to, že jeho rodičia boli pomerne blízki príbuzní a museli si vymôcť povolenie sobáša až z Ríma, už patrí medzi menej známe skutočnosti.

Do akých rodín sa narodili títo významní ľudia? Ovplyvnilo ich ďalší život to, ako prežili detstvo? Ako rodičia, prirodzene najbližší „sprievodcovia“ životom, zasiahli do formovania životných ciest svojich slávnych detí?

Na tieto otázky sa snaží odpovedať kniha historika Martina Furmanika Rodičia slávnych. Autor vyše stovky odborných štúdií i popularizačných článkov na tému histórie odhaľuje nepoznané osudy rodičov slávnych postáv svetových dejín. Výberom tridsiatich najznámejších osobností histórie sa pokúsil zistiť, aký mali na nich vplyv ich rodičia. Cez sociálne prostredia, v ktorých žili, samotné povahy a spôsoby výchovy detí preniká do historicky prehliadaných rodinných zákutí. Aj keď sú osobnosti so svojimi rodičmi v knihe usporiadané chronologicky, knihu nemusíte čítať zaradom. Môžete si nezávisle vybrať práve tú osobnosť, ktorá vás zaujíma.

Kapitoly majú podobné členenie: dominantný priestor je venovaný otcovi a matke slávneho „dieťaťa“, nasleduje časť, ktorá sa zaoberá detstvom osobnosti, kde autor predkladá aj menej známe súvislosti, a záver patrí stručnému zhrnutiu dospelého života. Je neprehliadnuteľné, že o niektorých rodičoch slávnych sa dochovalo pomerne málo informácií, dokonca sú aj takí, o ktorých dodnes nie sú spoľahlivo doložené údaje. Boli to úplne obyčajní ľudia, niektorí však patrili medzi známe postavy dejín.

Kniha preniká do nesplnených prianí a ctižiadostivosti rodičov, ktoré prenášali na svoje deti. Prostredníctvom málo známych faktov mapuje vplyv aj iných členov rodiny a ponúka legendy spojené s ich narodením či výberom mena. Osudy popretkávané množstvom zaujímavostí a prekvapivých informácií predstavujú konkrétnu dobovú mentalitu s pozoruhodným pohľadom na celkový vývoj rodičovstva a vzťahu rodičov k deťom v priebehu rôznych historických období. Vďaka poznaniu rodičov tak táto prelomová kniha prináša možno trochu odlišnú optiku vnímania vybraných známych ľudí histórie.

Jediné „mínusové body“ by sa dali priradiť za úplnú absenciu obrazovej dokumentácie. Výnimkou je len obálka knihy, ktorú zdobí reprodukcia obrazu rakúskeho maliara Johanna Nepomuka della Croce Mozartova rodina s výjavom mladého Mozarta, jeho sestry a otca, v pozadí s portrétom zosnulej matky. Čitatelia tohto druhu literatúry by určite privítali fotografie, dobové kresby či litografie aspoň vybraného okruhu rodičov slávnych. Vydavateľstvo Marenčin PT však opäť potešilo knižkou populárno-náučného charakteru s príťažlivou tematikou, po ktorej siahnu nielen nadšenci histórie, ale aj milovníci kuriozít.

 

Martin Furmanik: Rodičia slávnych

Bratislava: Marenčin PT, 2021