Recenzia
Marta Moravčíková
27.05.2008

Přírodní divy Severní Ameriky - Francesco Petretti - Milovať vrúcne, triezvo a s pokorou

Milovať vrúcne, triezvo a s pokorou

Milovať vrúcne, triezvo a s pokorou

Francesco Petretti

Přírodní divy Severní Ameriky

Praha, Nakladatelství Slovart 2007

Vyráža dych, vzbudzuje bázeň a prebúdza pokoru. A hoci ani na jedinej z úchvatných fotografií čitateľ nenájde ani človiečika, je táto reprezentatívna, pekná, pokojná, a pritom znepokojujúca kniha najmä o nás ľuďoch. Kniha dokumentujúca, akú nádheru dokázala priviesť na svet príroda a akú by ju naň vedela privádzať stále, keby sme sa jej v tom nesnažili samovražedne brániť.

Ale pretože sa o to jedni celé veky snažili a robia  to aj dnes, začali druhí v snahe zachrániť, čo sa dá, vyhlasovať najohrozenejšie územia za národné parky hodné ochrany. Tá by mala zaručiť, že pretrvá nielen krása a bohatstvo toho, čo práve pre tieto hodnoty ľudia bezohľadne devastujú, ale hádam aj umožniť o čosi dlhšie trvanie ľudského rodu, ktorým pričasto lomcuje ničiaci a sebaničiaci pud.

Listujúc fotografiami plnými farebného ticha, za ktorým však cítiť bohatý život, ale aj stručnými, textami plnými zaujímavých faktov a triezveho hodnotenia krásy zachytenej fotografmi, možno mnohí z milovníkov prírodných krás trochu spokornejú. Autor, biológ a vysokoškolský pedagóg na univerzite v Camerine, kde prednáša manažment prírodných zdrojov, totiž stav a možnú budúcnosť alebo aj nebudúcnosť vzácnych miest aj zasvätene, nepoučujúco, ale vecne výstražne komentuje. Preto možno dúfať, že aj tí, pre ktorých je turistika viac zbieraním počtu navštívených miest ako pochopením ich ducha, budú pri napĺňaní svojho moderného ošiaľu k tým miestam trochu úctivejší.

V Petrettiho knihe zostavenej z prác veľkého množstva fotografov sa napríklad dozvieme, že prvý národný park sveta Yellowstone (1872), vznikol aj na ochranu stád bizónov, ktoré bieli podmanitelia Ameriky vybíjali nielen na svoju obživu, ale aj preto, aby o zdroj potravy pripravili domorodých obyvateľov (!). A tak sa po príchode Európanov stáda šesťdesiatich miliónov bizónov za jediné, 19. storočie, scvrkli na jeho konci na niekoľko stoviek kusov... A aj to len preto, že ich lov zakázali.

Je ťažké zladiť ochranu prírody so životom ľudí, ktorí nikdy nemajú dosť. Alebo ktorí podliehajú neovládateľnej (?) túžbe vlastniť to, na čo by sa stačilo dívať. Kniha o krásach a vzácnostiach národných parkov Severnej Ameriky napísaná s triezvou vrúcnosťou Talianom, pôvodne vydaná vo White Star, Vercelli, preložená do češtiny, vysádzaná v Bratislave a vytlačená v Číne, v jednoduchej, ale výrečnej a elegantnej úprave by ich mohla inšpirovať. A pripomenúť, že devastovať niečo neraz len preto, aby sme si dokázali svoju korunovanosť nad všetkým, môže dokázať nanajvýš našu korunovanú – obmedzenosť.

Marta Moravčíková