Recenzia
26.03.2015

Rút - Peter Mišák

Básnik a publicista Peter Mišák vystaval svoju najnovšiu zbierku poézie Rút (Literárny klub ružomberských spisovateľov) ako dialóg súčasníka s biblickou postavou, v ktorom reflektuje stav sveta a miesto človeka v ňom. Rút tu symbolizuje vernosť životu, tradíciu a istotu podloženú stáročnou biblickou múdrosťou, preto niet divu, že v konfrontácii s ňou miestami nasvecuje súčasné prežívanie jednotlivca so skepsou. Slovami odhaľuje nielen krásu, ale nevyhýba sa ani pochybnostiam, na ktoré každý z nás dennodenne naráža a ktoré pred nás stavajú bariéry i tam, kde to nečakáme. Konštatuje, že žijeme so lžami, úskokmi, sprevádza nás hluchota tých, ktorí by nás mali počuť, a pravda sa nám čoraz viac vzďaľuje: „V tej záľahe už nikto pravdu nehľadá / ani tí, čo o tom stále vravia / no radšej sa dokrvavia / než by z koní zosadli / Ale sme dopadli“. Skepsou sú poznačené viaceré básne zbierky: „Tak zo dňa na deň / ubúda mi vecí Rút / už ich nehľadám / veď zo dňa na deň pribúdajú slová / ale tých pravých / je vždy primálo“.

Peter Mišák nepatrí k autorom experimentátorom, jeho prioritou je vypovedať o závažných všeľudských problémoch, objavovať hlbší zmysel v zdanlivo nepodstatných veciach, a to bez zbytočných okrás či jazykových komplikácií. Dlho poťažkáva slová, ktorými chce dotvoriť myšlienkové impulzy. Aj preto básnická zbierka Rút prehlbuje a ostrým videním odhaľuje človeka v jeho ontologickej podstate, s jeho pocitovosťou originálne a poctivo.