Rudolf Schuster dialóg s výtvarníkom  S Ernestom Zmetákom

vydavateľ E. Szatlera, 2004

Pocta Ernestovi Zmetákovi

Na zaujímavé, ľudsky príťažlivé portréty slovenských výtvarníkov (slovenských umelcov celkove) je slovenská literatúra stále hosť chudobná. V odbornej monografii či literárnohistorickej práci zväčša ani nie je priestor na priblíženie rôznych osudových peripetií tvorcu, bez ktorých akoby nám časť jeho diela, a možno tá najpodstatnejšia, unikala. Uvedomil som si to znova, keď som sa začítal do knihy Rudolfa Schustera S Ernestom Zmetákom, do rozsiahleho dialógu autora s týmto významným slovenským výtvarníkom.

 Kniha príťažlivo a zároveň aj faktograficky bohato približuje jednu z výrazných osobností moderného slovenského výtvarného umenia. Ľahko plynúci dialóg približuje všetky významné životné etapy E. Zmetáka, zložitú a často dramatickú cestu chlapca z novozámockej robotníckej kolónie za naplnením svojho sna. Už od detstva túžil stvárňovať skutočnosti a ľudí, ktorí ho obklopovali, kresbou, na plátne, v krajine, v intimite ich tiel, ale aj v monumentalite krajiny – hornej Oravy, Tatier, Liptova, slovenskej krajiny, ktorú už vnímal inak ako jeho učitelia Bazovský či Fulla. Kapitoly, v ktorých Zmeták otvorene a veľmi úprimne (hoci nie neúctivo) hovorí o svojej práci asistenta Ľ. Fullu na VŠVÚ v Bratislave, o maliarskych potulkách s M. Bazovským po Orave, o tvorbe L. Čemického či Jozefa  Kolára, o priateľstve s M. Laluhom, či o príčinách odchodu K. Sokola zo Slovenska, možno označiť za osobitne príťažlivé a pre historikov umenia aj cenné. Zaujme najmä neučebnicový pohľad na dvoch kľúčovým tvorcov slovenskej výtvarnej moderny Ľ. Fullu a M. A. Bazovského a čitateľsky zvlášť príťažlivo pôsobí dialóg o Zmetákových ženských inšpiráciách, nevynímajúc modelky, ktoré prešli jeho ateliérom.

 Kniha S Ernestom Zmetákom je bohato ilustrovaná výberom z jeho grafickej, maliarskej a monumentálnej tvorby a doplnená početnými fotografiami z umelcovho života. Zásluhou príkladnej starostlivosti jej vydavateľa E. Szatlera prichádza na slovenský knižný trh reprezentatívne dielo aj z grafickej a polygrafickej stránky – krásna kniha v tom pôvodnom zmysle: keď forma a obsah, text a jeho výtvarné dotvorenie vytvoria harmonickú symbiózu, ktoré poteší „oko i ducha“. Je to zaslúžená pocta dnes už nestorovi moderného slovenského výtvarníctva, 85-ročnému majstrovi Ernestovi Zmetákovi.

Anton Baláž