Snenie - Adela Faičová - Na noži

Na noži

Na noži

Adela Faičová: Snenie

Prašice, AVF – A. Faičová 2005

  Autor týchto nabrúsených riadkov naozaj nechce nikomu upierať právo tvoriť, a už vonkoncom nie poéziu. Čo by už len také dosiahol takýmto upieraním, keď poéziu na Slovensku píše asi tristo ľudí a číta päť. Autor týchto riadkov, skromne sa priraďujúc k tým piatim, zostal neradostne exaltovaný nie preto, že vyšla knižka poézie úprimného, čistého i životného pocitu, autorky otvoreného srdca a zasnenej mysle, ale preto, že autorka túto zbierku zostavila z dvoch svojich predchádzajúcich – teda, mali by sme byť potešení, že tie prípadné trápne kúsky ponechala navždy tam a tie naj si vyniesla sem, že teda uskutočnila hodnotnú kritickú selekciu. Výsledok, básne typu: „A čo na tom, / že krása skutočná, / či uložená v snách, / bude raz ukončená, / premenená v prach“, však šeptá, že buď nebolo z čoho vyberať, alebo bolo vybraté zle. Aj keď je prvá možnosť správna, predsa len obe alternatívy vedú k zásadnej, srd množiacej, otázke: NAČO? Odpovedzme si poeticky – rozkošným ternárnym rýmom, inšpirujúc sa autorkou: krása skutočná i v snách, bude premenená v prach, no a nach.

-rm-