Recenzia
Mária Halašková
26.11.2013

Strašidlopis – Ivan Szabó

Vydavateľstvo PPB 2013

Asi niet na svete žiaka, ktorý by si aspoň raz neprial zopár povinných predmetov z rozvrhu vyškrtnúť či nahradiť ich niečím záživnejším. Každý predmet môže byť aj vďaka šikovným učiteľom svojím spôsobom zaujímavý, možno i zábavný a napínavý, ale čo takto pridať niečo strašidelné? Túto otázku si položil renomovaný autor literatúry faktu Ivan Szabó, ako píše v úvode k 66 lekciám svojho strašidlopisu, práve pri prezeraní vlastných vysvedčení. Nielen známkovanie by v novom predmete bolo naruby. Najlepším žiakom by sa stal ten, kto by sa najviac bál. Úspešné absolvovanie predmetu má podľa autorovho odporúčania zabezpečiť práve jeho príručka o čaroch, mágii, poverách a strašidlách, ktoré stretnúť vraj nie je až také ťažké.

Vďaka spojeniu prvkov literatúry faktu, povestí, povedačiek a fantastických príbehov môže knižka pri troche kreativity nájsť využitie aj vo vyučovaní na základných školách. V jednotlivých lekciách sa totiž ukrýva množstvo zemepisných, dejepisných, kultúrnych či literárnych informácií nielen o Slovensku. Každá lekcia sa venuje priblíženiu jednej strašidelnej bytosti, regiónu či historickej udalosti, ktorá je s poverami, čarami a nadprirodzenými javmi spojená. To, že je kniha koncipovaná ako skutočná učebnica, je zjavné už z jej štruktúry. Informácie, ktoré by si žiaci či strachuchtiví čitatelia mali osvojiť, sa v jednotlivých lekciách týkajú dôkazov o existencii podivnej bytosti, jej charakteristiky a miesta jej výskytu. Ako dôkazy pritom slúžia práve žiakom už známe informácie z rôznych školských predmetov, alebo sa v jednotlivých lekciách strašidlopisu rozširujú aj ich vedomosti z povinných predmetov. Ivan Szabó spája v príjemnej podobe reálne s fantastickým, čím prepája zemepis s dejepisom a literatúrou, a to všetko podfarbuje strašidelnými zimomriavkami.

Školský predmet strašidlopis by bol zrejme pre niektorých žiakov menším strašiakom ako ktorýkoľvek iný, preto by si ho možno mohli zaradiť do dobrovoľného domáceho štúdia a prípadne ním vyľakať i svojich rodičov či súrodencov. Jeho absolvovanie im určite prinesie veľa nových poznatkov.