Tajomstvá Márie Magdalény

Tajomstvá Márie Magdalény, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007. Preklad Oto Havrila

  Dan Brown svojím svetovým bestsellerom pred pár rokmi urobil z alternatívneho či špekulatívneho pohľadu na cirkev, náboženstvo a kresťanskú vieru populárny súdobý fenomén. Priamo inšpiroval viacero satelitných diel a dielok rôzne komentujúcich fakty a fikciu jeho románu, cirkevných dejín, náboženských predstáv a predstáv o sektároch, kacíroch i o slávnom Da Vincim. Nepriamo však vyvolal lavínu záujmu o celý problémový okruh, tému života Ježiša Krista, výkladu jeho spasiteľstva, grálu, a teda jeho vzťahu ku Márii Magdaléne a ďalších konzekvencií v súvislosti so súčasnou podobou kresťanstva a hierarchiou v cirkvi.

  Oproti dvom nasledujúcim individuálnym publikáciám má táto charakter zborníka vyše tridsiatky autorov (medzi iným tu nájdeme originálne svedectvo Tori Amos, ktorá pred vyše dvoma mesiacmi koncertovala v Bratislave). Punc reprezentatívnosti jej dodáva i grafická úprava, najmä reprodukcie niekoľkých duchovných výtvarných diel s motívmi Márie Magdalény. Sama kniha počtom autorov predstavuje odvážny projekt, mozaiku názorov, výskumov a rozhovorov, takže ak chce niekto vyčerpávajúce a mnohoaspektové informácie o historickosti, spiritualite a sexualite postavy Márie Magdalény, príde si na svoje – koniec koncov práve toto vydavateľstvo prinieslo na náš trh Dana Browna a s tým úžasnú mániu za tajomstvami okolo Ježiša. V zásade však protirečenia alternatívneho pohľadu na kresťanstvo zostávajú, Mária Magdaléna je kontroverzná: výskumníci sa mnohokrát nezhodujú v základných faktoch, napríklad v tom, či bola prostitútkou alebo nie; situáciu komplikuje najmä tesná koexistencia faktov, stredovekých legiend a výskumníckej fikcie, takisto nadinterpretácia jednotlivostí bez kontextu... Na druhej strane treba uznať, že o žene, ktorá sa v Novom zákone spomína len dvanásťkrát tu nachádzame referencie z až neuveriteľných prameňov, napríklad zaujímavá interpretácia tzv. Vyhnaneckého koberca – dôležitú váhu majú aj príspevky o vnímaní Márie Magdalény cez súčasnosť, kde figuruje ako najdôležitejšia ikona feminizmu. Vydavateľstvu Slovart sa zas podarilo priniesť všetkým čitateľom úžasný knižný hit, ktorý bude nejaký čas určite rezonovať...

Radoslav Matejov