Trapoška – Hodnota jedinečnosti

Hodnota jedinečnosti

Trapoška, Bratislava, Perfekt 2008

  V poradí už štvrtý ročník súťaže vydavateľstva Perfekt o pôvodnú poviedku pre deti a mládež prezentuje antológia, ktorá už tradične vychádza pod názvom víťaznej poviedky. Tento raz detská porota ocenila príbeh Gabriely Futovej Trapoška. V tejto jedinečnej publikácii sa koncentrovane a z rôznych stránok predstavuje pestrá škála detských problémov. Autori sa snažia otvoriť detskému čitateľovi neraz i bolestné témy; psychologické, sociálne, etické konflikty. Pre hrdinov viacerých poviedok aj v tomto roku je typický zápas s vlastnou jedinečnosťou. Zápas, ktorý mnohokrát vyžaduje veľa, no má nesmiernu cenu.

  Poviedka Trapoška spracúva citlivú tému „úspešných ľudí“. Je známkou životnej úspešnosti človeka jeho kariéra, vzdelanie? Nakoľko sú deti ovplyvnené povrchnými spoločenskými predsudkami, postojom, že ľudia so sociálne nižším statusom sú hodní šikany a pohŕdania? Zlom pre dve odrastajúce dievčatá nastáva v momente, keď jedna z nich odhalí, že rovnaký sociálny status ako upratovačka, ktorú šikanujú, má aj jej vlastná mama. V próze Jany Bodnárovej Kamarátka, ktorá počuje i pavúky, sa boj o jedinečnosť spája s otázkou prijatia človeka s „vlastným svetom“ a osobitým vnímaním. Jedinečnosť hrdinky spočíva v jej tvorivej fantázii a nezvyčajnej citlivosti. Jemným prístupom si získa dôveru svojej susedky a stanú sa kamarátky. V príbehu Petra Gibeya Volejbalový turnaj si telesne postihnutý Tomáš vyberie za svoj životný sen volejbal. Vzhľadom na jeho fyzické obmedzenia to vyzerá byť nadsadená méta. Pomôže mu však tréner Patrik. Poviedka Jany Juráňovej Znaky alebo čítanie sveta hovorí o pute medzi dedom a vnukom, ktoré vedie vnuka k tomu, aby sa začítal do príbehu zabudnutého pomníka z Druhej svetovej vojny. Citlivej otázke akceptácie sa venujú poviedky Štefana Koháriho Cigánočka, Kataríny Červenákovej Odpoveď, ktorú hľadáš, Pavla Matulu Prípad stratenej dôvery, Petry Švajdovej Vyzerám ako medveď a Jána Milčáka Kolieskové korčule. Šálka a tanierik Jozefa Kollára symbolicky vyjadruje krehkosť vzťahov v náhradnej rodine. Život detí uprostred krízy rodinných vzťahov je témou príbehu Paulíny Prášilovej Čerebličky, čerebličky, čereble, Maroša Andrejčíka Bardi, Katríny Gillerovej Vezmi ma so sebou. Naopak, harmonické prostredie rodiny, na pozadí ktorého sledujeme zväčša úsmevné udalosti spojené s dozrievaním hrdinov, ich špecifickým vnímaním podmieneným najmä stupňom zrelosti sa tematizuje v poviedkach Jána Beňu Bože, ochráň hokejistu, Ladislava Hanusa Rodina si musí pomáhať, Marty Hlušíkovej Viem, ako sa robí leto, Miroslavy Kotrusovej Vitaj v novom svete, Dagmar Pokornej Nie som na baby, som na veľryby, Jozefa Puškáša Ako sa Jakubko stal rybárom, Anny Robertovej–Michalovej Diéta, Ľubice Suballyovej O stratenom Petrovi, Kala Uhríka Kešo a Lucie Važanovej Stromák.

  Deti si môžu vybrať z pestrej žánrovej aj autorskej ponuky. Antológia Trapoška patrí ku knižkám, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté. Nielen deti, ale aj rodičia, učitelia a pracovníci s deťmi v nej nájdu veľa cenných podnetov.

Timotea Vráblová