Recenzia
23.09.2009

Tušenie svetla – R. C. Russel – Skvelý historický román

Skvelý historický román

Skvelý historický román

R. C. Russel: Tušenie svetla, Žilina, Knižné centrum 2008

  Fascinujúcou osobnosťou Nového zákona je Ján Krstiteľ, Ježišov predchodca, geniálny burič, mystik a dodnes živý symbol Spravodlivosti. Má čo povedať aj nášmu dnešku, ktorý sa tak podobá na Ježišovo obdobie: éru neriešiteľných problémov, smilstva a korupcie i nového Posolstva. Toho, ktoré v jeho počiatku chápe len veľmi málo ľudí a ktorému patrí budúcnosť. Budúcnosť, ktorá je vždy aj krvavou prítomnosťou. Príbeh Jána Krstiteľa je jedným z najmodelovejších a najpríťažlivejších sujetov. Aj pre zarytých ateistov...

  Zaujal aj spisovateľa, ktorý sa skrýva pod pseudonymom, ktorý však nebude ťažké rozlúštiť... Tento historický román vyšiel v nádhernej úprave a s úžasnou kresbou Jána Vrabca. Nepochybujem, že keby ho vydali v niektorej veľkej kultúrnej krajine so svetovým jazykom, stal by sa bestsellerom. Veľa spisovateľov, ktorí by mohli byť boháčmi, dnes u nás žije na periférii biedy a platí si samo vydanie. Asociuje mi to historku z memoárov Jána Hrušovského. Ako začínajúci autor prišiel za Vajanským. A ten mu povedal: „Syn môj, každé remeslo má zlaté dno, len slovenský spisovateľ má hovno.“ Kto neverí, nech v knihe nájde stranu 100.

  Prosím čitateľov, aby mi odpustili tento rozsiahly úvod vzhľadom na priestor recenzie. Ale – jednoznačne – R. C. Russela prvotné kresťanstvo fascinovalo. Ako laik som sa touto dobou sám zaoberal a musím vysloviť obdiv nad autorovým rozhľadom, sčítanosťou a schopnosťou to všetko zmiešať s fantáziou a kultivovaným plastickým štýlom. A nielen v Novom zákone. Úvodný deväťstranový príbeh je venovaný Mojžišovi, ako človeku, ktorý priniesol ľudstvu dovtedy najdokonalejší Zákon – táto udalosť nadchla mnohých spisovateľov, dokonca aj veľkého Thomasa Manna v nádhernej rozsiahlej poviedke.

  Centrálna postava je v Russelovej interpretácii spätá s minulosťou i budúcnosťou – Ježišom a jeho prevratným učením. Russel ho poníma v dynamike jeho dozrievania – veľkým prorokom sa síce narodí, ale najmä stáva vďaka Božej milosti.

Ján Lenčo