Recenzia
Elena Ťapajová
08.12.2010

Umenie - Unikátny obrazový sprievodca

„Umenie zmýva z duše ťažobu každodenného života,“ vyhlásil kedysi Pablo Picasso. Možno aj preto sa diela o výtvarnom umení tešia takej pozornosti. Navyše, ak vám poskytnú šancu navštíviť svetoznáme galérie a priblížiť významné umelecké artefakty v pohodlí vlastnej domácnosti. To je prípad výpravnej publikácie Umenie z produkcie známeho britského nakladateľstva Dorling Kindersley.

Určite jestvuje mnoho encyklopédií a diel, ktoré mapujú dejiny umenia. Ale tento raz sa stretávame so skutočne „unikátnym obrazovým sprievodcom“. Mimochodom, o kvalite reprodukcií svedčí i skutočnosť, že publikácia vznikla v spolupráci s Bridgeman Art Library, najrozsiahlejšou studnicou obrazového materiálu, pokiaľ ide o kultúrnu históriu a dejiny umenia.

Publikácia má sedem základných častí: Ako sa pozerať na umenie, Od praveku po rok 1400, 15. a 16. storočie, 17. a 18. storočie, 19. storočie. 1. polovica 20. storočia a Od roku 1945 po dnešok. Nechýba Slovník a Register.

Keďže ide o dielo pre široké vrstvy čitateľov, je dôležitá úvodná časť, kde sa rozoberá spôsob, ako artefakty vznikajú, a zjednodušene povedané, naznačuje, ako sa pozerať na umenie, ako ho analyzovať. Ďalšie časti zachytávajú vlastne 30 000 rokov – od jaskynného umenia praveku až po súčasnosť. Približujú tvorbu vyše 700 umeleckých osobností a vyše 2500 umeleckých diel – obrazov, sôch, fotografií – zo všetkých kútov sveta.

Publikácia však nesprostredkúva základné poznatky o určujúcich tendenciách a vplyvoch jednotlivých období v časovej následnosti a zároveň v súvislostiach, či zrozumiteľne objasňuje všetky umelecké hnutia a školy. V pravidelných intervaloch sa opakujú dvojstranové pasáže, ktoré približujú, akým rôznym spôsobom umelci spracovali ten istý námet či tému, napríklad motív krajiny, zvieraťa, ľudského tela. Nechýbajú ani detailnejšie pohľady na 22 kľúčových artefaktov, ako je napríklad Posledná večera od Leonarda da Vinci.

V prípade diela s takýmto širokým záberom ide, samozrejme, o kolektívnu prácu s mnohými vymenovanými konzultantmi a prispievateľmi. Redakčným konzultantom diela je známy umelecký kritik a tvorca televíznych programov o umení Andrew Graham-Dixon.

V každom prípade, ak sa túžite túlať umeleckými galériami bez toho, aby ste opustili pohodlie svojej domácnosti, máte šancu.