Recenzia
Martin Grbjar
27.08.2013

V pavilóne šeliem - Erik Larson

Preklad Lucia Halová
Vydavateľstvo Tatran 2013

O Hitlerovej hrôzovláde sa už popísalo toľ­ko, že by to stačilo na slušnú viacposcho­dovú knižnicu. Stále je však čo objavovať. Kniha skúseného spisovateľa a dokumen­taristu Erika Larsona vypovedá o tom, že keby nebolo vyprovokovaného náro­da, nebolo by ani Hitlera a jeho úspechu. Bol v správnom čase na správnom mieste. Udrel na strunu vznešene nazývaného národného cítenia a urobil z neho krutý nacionalizmus. K moci sa dostali indiví­duá, ktoré nevedeli a ani nechceli rozoznať dobro od zla.

V tom nesprávnom čase a na nespráv­nom mieste sa však ocitol prvý americký veľvyslanec v  hitlerovskom Nemecku Wil­liam E. Dodd. Spolu s rodinou, v  ktorej vyni­ká najmä dcéra Martha, prišiel do Nemecka plného pompéznych osláv, honosných tanečných zábav a krásnych plavovlasých mládencov. Pozlátka však postupne opadá a Doddovci sa prebúdza­jú do dní plných násilností, ponižovania a napokon vraždenia…

Larson je majster slova a výstavby príbehu. Udalosti dokumentuje tak, ako sa stali, ale ozvláštňuje ich viacerými rozprávačskými rovinami a časovými úsekmi. Takto roz­členený text získava zvláštnu dynamiku, podporenú prísne objektívnym štýlom a ci­táciou overených historických mate riálov. Autor dokáže nenásilne poukázať na ľudské pohnútky mocipánov, na deformácie charak­terov či na krutosti páchané v mene práva a nadradenosti. Kniha V pavilóne šeliem je historickým dokumentom s literárnou vý­stavbou a beletristickými prvkami. Veľmi civilne a reálne predkladá čitateľovi obdobie, ktoré v Európe ešte stále zakrýva politická hmla. Ktovie prečo?