Viery a vyznania. Nový sprievodca náboženstvami sveta - Sprievodca pre náročných

Sprievodca pre náročných

Viery a vyznania. Nový sprievodca náboženstvami sveta

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006

Preklad Edgar Jarúnek, Anna Rácová

  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o obľúbený formát encyklopédie, ktorá robí z informácií zážitok. Vykalkulovaná grafika, členitý priestor strany, stručné celky textov umiestňované podľa dôležitosti, maximálna farebnosť, názornosť, ikonky a dych vyrážajúce fotografie, tak toto v knihe z Vydavateľstva Slovart až tak celkom nenájdete. Už zbežné prelistovanie azda každého presvedčí, že nie je postavená na okamžitom komunikačnom efekte. Popravde ide o modernú vedeckú encyklopédiu o náboženstvách sveta (naše vydanie je prekladom tretieho v angličtine), kde majú hlavné slovo štúdie stredného rozsahu delené na menšie časti v závislosti od pestrosti spracovávanej témy. Človek by možno očakával viac, treba si však uvedomiť, že desiatky tvorcov zvolilo striedmejší vizuál, lebo taký určite viac vyhovuje odbornému charakteru – decentnosť si každopádne vyžaduje už samotný objekt knihy, jeho vzácnosť, citlivosť a posvätnosť. Fotografie teda nekričia, zachytávajú duchovnú atmosféru obradov, veriacich a náboženstiev, mapky aj nákresy sú zjednodušené, občas je vypichnutá zaujímavá myšlienka, no a napríklad údaje o počtoch svetovej populácie v náboženstvách sa nachádzajú na strane 354 dole, pričom v klasických encyklopédiách patrí podobný údaj medzi highlighty... Z toho vyplýva aj cieľová skupina, ktorú vydavateľstvo prostredníctvom knihy oslovuje. Na trhu je dostatok sprievodcov náboženstvami s nalinkovanými faktami, grafmi, číselnými údajmi, rámčekmi a štatistikami – sú určené širokému okruhu záujemcov. Viery a vyznania popri odpovediach na základné orientačné otázky predstavujú kvalitatívny, hlbší a problémovejší profil náboženstiev, a to si vyžaduje sústredené čítanie a istú úroveň vzdelanosti. Štúdie s esejistickou pozvoľnosťou, výkladovou sugesciou, ale aj zmyslom pre presné formulácie a logiku kompozície však dokážu úžasne vtiahnuť, očariť mnohorozmernosťou nábožnosti ľudstva, splývaním ľudského a božského v náboženských predstavách, nádhernými ideálmi, neopakovateľnými príbehmi a bezprecedentnými hodnotami, takže nápadné grafické spestrenie by vyzeralo asi ako pápež v Mekke.

  Obsahovo kniha zachytáva súčasné svetové náboženstvá: hinduizmus, džinizmus, budhizmus, sikhizmus, zoroastrizmus, judaizmus, kresťanstvo, islám, náboženstvá Východnej Ázie a Bahá´izmus. V úvode sa venuje starovekým a domorodým náboženstvám, v závere zas skúma postavenie náboženstva v súčasnom svete, postmodernu, sekularizáciu a globalizáciu. Nenájdeme tu konečné odpovede a jednoznačné tvrdenia, skôr snahu inšpirovať k zamysleniu, k vnútornej polemike s ľudstvom a duchovnom – Bohom, či už je to Brahma, alebo sú to Arhati, či je to Buddha, Oankár, Ahura Mazda, Boh alebo Alláh či tao. V textoch sa spojili metódy a výskum mnohých vedných disciplín, spomeňme najmä religionistiku, etnológiu a históriu. V rámci kapitol o jednotlivých náboženstvách kompletizuje vedecký diskurz aj sebareflexia veriaceho, teda výpoveď tzv. insidera. Džinistka Samani začína svoj príspevok slovami: „Óm. Bez duchovnosti nemá život nijaký význam.“ Čo k tomu dodať?

Radoslav Matejov