Recenzia
05.09.2011

Výlet na Devín – Ján Rozner

Vydavateľstvo Marenčin PT po úspešných prózach Sedem dní do pohrebu a Noc po fronte prináša v auguste ďalšie rozprávanie Jána Roznera. Tentokrát o hrade Devín. Spomína na výlety loďou s matkou a bratom kvôli zdravotným problémom, na návštevu v dramatických rokoch nástupu fašizmu, keď sa bratislavskí Nemci schádzali na Devíne na politických manifestáciách, ale aj v povojnovom období, keď sa na Devíne konali všeslovanské slávnosti s patričnými politickými prejavmi a vystúpeniami sovietskych súborov. Devín bol pre Roznera symbolom dejinných zvratov a politických manipulácií s ľudským vedomím pri radikálne sa meniacich režimoch. Roznerove návraty do minulosti vypovedajú o dobe valcujúcej v jednotlivých vlnách ľudské osudy.