Recenzia
Pavol Pánik
27.07.2011

Vynálezy (Otázky a odpovede) - Louise Spilsbury

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010
Preklad J. Brožíková

Táto detská encyklopédia sa odlišuje od podobne zameraných publikácií tým, že nie je tradične systematizovaná podľa pojmov a charakteristík spracovaných do hesiel v abecednom poradí. Je zameraná na vynálezy, no informácie neposkytuje opisne, ale ide ďalej. Údaje, ktoré si má dieťa v nej nájsť, sú sformulované do 5 typových otázok (Čo? Ako? Prečo? Kde? Kedy?) a stručných odpovedí bezprostredne k nim priradených. Otázky aj odpovede sú rozčlenené podľa oblastí života, ktoré jednotlivé vynálezy významne ovplyvnili a zmenili. V pätnástich kapitolách je zachytených trinásť oblastí života. V úvodnej kapitole autorka objasňuje, čo je vynález a čo je patent a v čom spočíva ich význam pre ľudstvo. Do prvej kapitoly zahrnula vynálezy v poľnohospodárstve, ktoré ľudstvu uľahčili cesty k obžive. Pokračuje stavebníctvom, vynálezmi skvalitňujúcimi „strechu nad hlavou“, zlepšujúcimi bývanie a prácu v budovách. Najmodernejšie a najmladšie vynálezy sú spojené s poznávaním vesmíru, ale aj so zdokonaľovaním zbraní a, samozrejme, s takmer všetkými odbormi medicíny. Autorka vhodne vyčlenila ako samostatnú oblasť každodenný život, ktorý nám uľahčujú vynálezy, čo sú pre nás často samozrejmé. Do oblasti komunikácie patria vynálezy papiera, pera, tlače, telefónu, počítača či internetu, o ktoré deti javia veľký záujem. Poslednou oblasťou je zábava s vynálezmi hudobných nástrojov, ale najmä prehrávačov hudby, filmových prístrojov, televíziou, videom. Tento výber obsiahol takmer celý detský svet vecí, na ktorý sa pýtajú a hľadajú odpovede. V odpovediach, aj keď sú stručné, je obsiahnutý bohatý súbor informácií, ktoré deti prekvapia a obohatia. Kniha nie je informačne predimenzovaná, krátke texty sú bohato ilustrované, dobre sa v nej orientuje. Otázky sú farebne odlíšené a ľahko rozoznateľné. Na každej strane sú po dve otázky a odpovede na ne, čo tiež umožňuje rýchlu a ľahkú orientáciu v textoch. Každú dvojstranu obohacujú tiež zaujímavosti v rubrike: Vieš, že ...? doplnené žartovnými kreslenými obrázkami. Obrázky a fotografie, ktoré nemajú ilustračnú funkciu vo vzťahu k textom v odpovediach, ale dopĺňajú ich, majú samostatný popis. Ku kvalite knihy prispieva aj záverečná kapitola o veľkých vynálezcoch, zoradených v abecednom poradí. Užitočným pomocníkom pre rýchle vyhľadávanie je vecný register na konci knihy. To všetko robí z detskej encyklopédie Vynálezy. Otázky a odpovede knihu, po ktorej určite radi siahnu mnohí z nás.