Recenzia
Andrea Draganová
19.04.2012

Youcat. Katechismus pre mládež - Kompas mladého kresťana

Karmelitánske nakladateľstvo, 2011
Preklad Martina Grochálová

Mladý kresťan by mal vedieť, čo sa skrýva za jeho vierou a mal by byť schopný si ju obhájiť vo svete plnom otázok! Tomuto veril pápež Ján Pavol II., keď ešte za svojho pontifikátu udelil všetkým biskupom sveta za úlohu zostaviť katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý bude prerozprávaný jazykom mladých. Bola to náročná práca, biskupi sa stretávali tri až štyri razy ročne, horlivo spolu diskutovali, selektovali, a to všetko pod pozorným dohľadom Josepha Ratzingera. Aká prozreteľnosť, že práve on, terajší pápež Benedikt XVI. niesol nad týmto dielom svoj patronát… Tak vznikol YOUCAT (Karmelitánske nakladateľstvo), pôvodne vydaný v  nemčine a  jeho názov znamená: Ty Katolík. Tento katechizmus svojou koncepciou, obsahom a formou nahrádza všetky predchádzajúce, ktoré spamäti recitovali naši starí rodičia. Neboli zlé, len doba sa nenávratne zmenila. Mládež si chce nájsť vlastnú cestu, ktorá by ju priviedla do prístavu spokojného života. Potrebuje kompas a YOUCAT ním je. Citlivo, a predsa tak horlivo podáva formou otázok a odpovedí návod na správny a spokojný život. Nevyhýba sa otázkam, ktoré potrebujú nevyhnutne priamu odpoveď. Nevyhýba sa mediálne aktuálnym témam. Sekularizmus, liberalizmus a individualizmus dnešných čias spôsobili relativizáciu pravdy. Áno a nie stratili svoje pravé pôvodné významy, no YOUCAT ukazuje na jedinú pravdu, ktorá vychádza z Ježiša Krista. Táto kniha je plná ilustračných obrázkov a  citátov nielen z  Biblie. YOUCAT je jedno z najlepších diel modernej katolíckej cirkvi venované mladým. A Karmelitánske nakladateľstvo ho venuje jednému z našich čitateľov.