Zaľúbená esemeska - Dagmar Wagnerová

Perfekt 2014

Poetka Dagmar Wagnerová debutovala knihou básní pre dospelých Horúčosť, ako novinárku ju čitatelia poznajú pod občianskym menom Dagmar Škamlová a  pre deti napísala zbierky básní Pávie oko, Kúzelný klobúk, Hviezdy a  kahanček, Dobrodružstvo so slnkom, Pán Čihi a slečna Hota, Básničková babka, viaceré leporelá pre najmenších. V aktuálnej zbierke veršov pre deti Zaľúbená esemeska znova vychádza z  detského poznania, vtipnými postrehmi reaguje na ľudské slabosti a  spoločenskú realitu. A keďže deti už od najútlejšieho veku milujú zvieratká, väčšina básnických minipríbehov knižky sa odohráva v personifikovanej živočíšnej ríši. Autorka akceptuje prirodzené danosti zvierat a neustrnula v  konvenčných básnických klišé. Prihovára sa súčasným deťom a  primerane ich skúsenostiam a chápaniu aktualizuje správanie subjektov básní – ľudí, živočíchov aj vecí. A tak napríklad „zbohatlícky“ komár namiesto pupencov robí ľuďom pírsingy, kliešť podniká ako zubár, medveď je smetiarom, pes je ochrankárom, vôl odťahuje zle zaparkované autá atď. Wagnerovej vtip, vynachádzavú aktuálnosť a  lapidárnu obraznosť, s akou triafa klinec po hlavičke, môžeme oceniť v  mnohých básňach. Tie určite oslovia dieťa predškolského a ranoškolského veku. Záujem o knižku však zvýšia aj ilustrácie. Šťastným krokom vydavateľstva totiž bolo, že použilo výtvarné práce zo súťaže pre znevýhodnené deti Mesiac detskej tvorby. Hoci kresby vznikli nezávisle od Wagnerovej veršov, výber v knižke pôsobí ucelene!

Nepodchytiť v  správnom veku záujem detí o básne by mohlo znamenať stratu latentných čitateľov poézie v dospelosti. Preto vari ani netreba zdôrazňovať, že vydanie kvalitnej detskej poézie je investícia do budúcnosti slovenskej literatúry. Aj preto ju vydavateľstvo venovalo do súťaže. Vystrihnite kupón Perfekt a pošlite na adresu našej redakcie.