Inge HRUBANIČOVÁ odpovedá na anketu

Dnes na naše anketové otázky odpovedá divadelníčka, publicistka a prozaička Inge HRUBANIČOVÁ, ktorá sa so svojím prozaickým knižným debut Láska ide cez žalúďok (Aspekt 2007) dostala medzi tohtoročných finalistov literárnej ceny Anasoft Litera a Ceny Bibliotéky. Pracovala v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pôsobila v divadle Stoka, od roku 1998 je v slobodnom povolaní, venuje sa autorskému divadlu (divadlo Skrat), jazykovej redakcii textov, v denníku SME má rubriku Slovenčina od slova do slova, je spoluautorkou viacerých slovníkov a kníh divadelných textov, v súčasnosti je redaktorkou vo vydavateľstve Kalligram.

ČÍM ŽIJE LITERATÚRA

Dnes na naše anketové otázky odpovedá divadelníčka, publicistka a prozaička Inge HRUBANIČOVÁ, ktorá sa so svojím prozaickým knižným debut Láska ide cez žalúďok (Aspekt 2007) dostala medzi tohtoročných finalistov literárnej ceny Anasoft Litera a Ceny Bibliotéky. Pracovala v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pôsobila v divadle Stoka, od roku 1998 je v slobodnom povolaní, venuje sa autorskému divadlu (divadlo Skrat), jazykovej redakcii textov, v denníku SME má rubriku Slovenčina od slova do slova, je spoluautorkou viacerých slovníkov a kníh divadelných textov, v súčasnosti je redaktorkou vo vydavateľstve Kalligram.

·        Stáva sa podľa vás slovenská literatúra ostrovom samým pre seba, alebo sa jej darí  prenikať do každodenného života?

Na túto otázku neviem odpovedať, pretože sa mi každodenný život javí ako najlepšia literatúra, ktorá mi preniká do každodenného života. A každodenný život vraj nie je literatúra.

·        Čo vám v našom slovenskom literárnom živote chýba, ako by sa mohla zlepšiť celá literárna komunikácia?

–        Najlepšou reklamou knihám alebo najlepšími dílermi kníh sú mi priatelia. Som dosť primitívny čitateľ, čítam zacyklene. Preto už vyše roka čítam stále dookola romány Klausa Manna MefistoVulkán, Turgenevove novely/poviedky, napr. Faust alebo Hamlet ščigrovského újezdu, Leskovovu Blchu, Saramaga a Pesou. A pár ďalších. Mám také obdobie. Keby som nemala kamarátov, ktorí mi niečo donesú a požičajú, čítala by som stále to isté. Nech Ministerstvo kultúry SR teda zriadi ďalšiu inštitúciu, napr. „Klub reklamných čitateľov“, nech ich platí, nech založí časopis, povedzme, s názvom „ČÍTAJTE S NAOMI“, pardon, nie s Naomi Campbell, ale s „nami“ (zámeno), nech vyšle svojho člena do každej viesky a do každej školy a nech ten vyslanec rozpráva – tak ako mne moji kamaráti – čo ich „zasiahlo“, čo nimi „otriaslo“, aký čitateľský zážitok. Najlepší reklamný kanál je osobná skúsenosť, na Slovensku sa tomu vraví „čitateľská klebeta“. Hoci – individuálna „stoka“ (teda osobná skúsenosť, kanál, osobná klebeta) je vraj neprenosná.

–        podpis