John O’Brien je zakladateľ vydavateľstiev Review of contemporary fiction, Dalkey archive press a literárno-kritického časopisu Context. Vyše polovica z približne 460 titulov Dalkey archive press, z ktorých všetky mávajú pravidelnú dotlač, sú diela prekladové. Vydavateľstvo sídli v štáte Illinois a jeho aktivity sú prepojené s Illinoiskou univerzitou. Pred pár dňami John O’Brien, jeden z najvýznamnejších amerických vydavateľov nekomerčnej literatúry z vydavateľstva Dalkey archive press, navštívil Slovensko.

Čo vás privádza na slovensko?

Je to taká moja podivná misia, presvedčiť sa o tom, že môj estetický vkus nie je čudný. Tvorba predsa vychádza z hravosti. Na strane spisovateľa i  čitateľa: napríklad za najväčšie potešenie pri čítaní románu považujem, keď si ho podriadim svojej vízii a nenechám sa ním iba viesť. To si vyžaduje určitú úroveň vzdelania – sofistikovanosť. A prečo nie? Od človeka, ktorý počúva Bacha, predsa tiež očakávame, že má určité hudobné vzdelanie! V spoločnosti pretrváva presvedčenie, že umelecká literatúra má byť prístupná každému. S  tým však nesúhlasím. Prečo by mala? Literatúra, ktorú hľadám, si vyžaduje maximálnu mieru participácie čitateľa na tvorbe konečného diela. Domnievam sa, že tento druh literatúry sa dá nájsť vo všetkých krajinách, teda aj na Slovensku.


Aké aktivity u nás chystáte?

Prvýkrát som tu bol pred rokom a pol. Zostavovali sme Antológiu slovenskej prózy. Teraz hľadám slovenské knihy, ktoré by som rád vydal.


Ako si knihy vyberáte?

Spolieham sa na vydavateľov, prekladateľov a kníhkupcov, s ktorými som sa v Bratislave stretol. Stretávaním ľudí a ich počúvaním  zbieram odporúčania. Edičný plán môjho vydavateľstva závisí však od toho, či sa do knihy zamilujem. Nemá zmysel vydávať niečo, čo sa vám nepáči, dúfajúc, že ostatným sa bude. Chcel by som vydávať každoročne dva slovenské tituly.


Z  vášho vydavateľstva je aj zborník najlepšia európska próza (Best euro­pean Fiction)…

V  súčasnosti sa v  zborníku nachádzajú autori z 35 krajín Európy a bolo by dobre, aby sa v nej ocitli priebežne autori z každej krajiny. Zborník je pritom dôležitý pre autorov: sú pozývaní na festivaly a všimli si ich aj zahraniční vydavatelia. Zo slovenských autorov bude v  nasledujúcej antológii spisovateľ Balla.

Je tento zborník komerčne úspešný?

Áno. Je to môj najpredávanejší titul.