Cezhraničný knižný štart

Vladimír Ragala (nar. 1956 v Bratislave) vydal svoj román Mystérium tvorivosti (2009) vo vlastnom náklade, k našim čitateľom sa debut dostal nenápadne, takmer bez ohlasu v širšej verejnosti. Napriek tomu už koncom vlaňajšieho roka vyšiel v rakúskom vydavateľstve Vindobona v nemeckom preklade Mysterium des Schaffens.Vladimír Ragala vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, žije a pracuje dvadsať rokov vo Viedni. Od mladosti sa venoval výtvarnej tvorbe, neskôr aj zberateľstvu umenia. Z týchto skúseností vznikla i jeho prvotina.


Je to dosť neobvyklé, že román doma neznámeho autora vyjde v krátkom čase v preklade v zahraničnom vydavateľstve. Ako sa vám to podarilo, čo ste pre to museli urobiť?
– Mám šťastie, že nemčinu ovládam takmer ako druhý materinský jazyk a pracujem v nemecky hovoriacom prostredí. To pomohlo pri preklade knižky do nemčiny. Ponúkol som knižku trom vydavateľstvám. Berlínske vydavateľstvo Deutsche Literaturgesellschaft a viedenské Vindobona Verlag prejavili záujem o vydanie. V nemeckom prostredí je veľká škála vydavateľstiev, kde má kniha nového autora šancu uspieť. Lákala ma táto možnosť.

Čo pre vás znamená písať – je to relax, prestíž, presila zážitkov, alebo predstavuje duševnú rovnováhu s vaším profesionálnym zamestnaním?
– Na začiatku je vždy téma, ktorá ma zaujíma, a ktorou sa dlho zaoberám. Potom príbeh vyvrie sám. Je to forma relaxu spôsobujúca duševnú radosť. Jedna vec je dať niečo na papier a druhá napísané podrobiť vlastnej cenzúre. To je už zdĺhavý proces a vyžaduje si trpezlivosť. Často som rozmýšľal, načo sa s tým trápim, ale chcel som knihu dotiahnuť do konca. Trvalo rok, kým knižka vyšla na Slovensku a ďalší rok, kým vyšla v Rakúsku. Čiže dva roky prerábania, škrtania a hľadania. Medzitým som mal ďalšie inšpirácie, ktoré som spracovával. Keď práve nepíšem, tak maľujem.

Vo vašom románe sa prelínajú veľmi rozdielne prostredia umeleckej bohémy s finančnou burzou. Čím sú vám tieto prostredia blízke, čo vás inšpirovalo?
– Dlhodobo ma zaujíma téma, ako sa tvorí cena výtvarného diela a zhodnocovanie umenia. Aký vzťah je medzi investíciou a skutočnou hodnotou? Či suma, akú je investor ochotný investovať do obrazu, od ktorého sa očakáva po čase jeho zhodnotenie, závisí od psychológie trhu vytvorenej aukciovými spoločnosťami, ako sú Dorotheum, Kinsky atď. Alebo je vo vzťahu umenie a investor skryté čosi viac? V románe je jednou z hlavných postáv kritik umenia snažiaci sa pochopiť tvorivý proces mladej umelkyne. Musí dokázať pretlmočiť nové myšlienky skryté v obraze do určitej hodnoty, ktorá sa dá vyjadriť finančne. To vôbec nie je ľahká úloha.

Aké sú vaše skúsenosti s distribúciou knihy v zahraničí v porovnaní s našimi kníhkupectvami?
– O distribúciu sa stará vydavateľstvo, takže môžem skôr povedať, aké sú skúsenosti s vydavateľstvom. Na začiatku som si položil otázku, aké služby od vydavateľstva očakávam. Potreboval som, aby tieto povinnosti a práva boli zakotvené v zmluve, ktorú uzavriem. V mojom prípade bolo očakávanie profesionálneho lektorátu (redakčnej činnosti). Grafickú úpravu som použil zo slovenského vydania. Tlač a úprava sú vecou dohody. S vydavateľstvom Vindobona som mal korektné vzťahy. Pri slovenskej verzii knižky som si zabezpečoval všetko sám, od nájdenia lektorátu, cez tlačiareň až po distributéra. Bola to omnoho tŕnistejšia cesta.

V akom náklade vyšla vaša kniha v nemeckom preklade?
– Náklad knižky si zabezpečuje dynamicky vydavateľstvo. Má trojročnú zmluvu na autorské práva. Robí si prieskum trhu a podľa toho sa orientuje.

S akým ohlasom ste sa stretli v zahraničí?
– Knižka vyšla v druhej polovici decembra. Takže je na trhu krátko. Vyhodnotenie predaja dostanem od vydavateľstva až o mesiac, takže zatiaľ nemám údaje. Samozrejme, prvý pozitívny ohlas bol od kolegov. Aj na Slovensku, pokiaľ som mal osobný ohlas, bol pozitívny.

Aké práva či povinnosti má autor voči vydavateľstvu pri propagácii knižky?
– V zmluve nie sú upravené moje povinnosti v rámci propagácie. Doterajšie aktivity, ako zabezpečenie propagačných materiálov a ich distribúciu vydavateľstvo podporilo. Pokiaľ ide o propagáciu, povinnosti má skôr vydavateľstvo voči mne. V zmluve je zakotvené, že vydavateľstvo zabezpečí distribúciu knihy do Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, zúčastní sa s knihou na medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte a vo Viedni. Vydavateľstvo mi zabezpečuje bezplatné výtlačky pre prípadných recenzentov. Ešte sme sa dohodli, že vydavateľstvo osloví kníhkupectvá zúčastňujúce sa na veľtrhoch umenia Art Basel a Art Forum Berlin. Samozrejme, že mám záujem zúčastňovať sa na prezentácii knižky.