Pred 17. ročníkom medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka

Tradične v novembri brány bratislavského výstaviska Incheba vítajú tvorcov a všetkých milovníkov kníh. Tento rok zaplavia petržalské nábrežie knihy 5. – 8. novembra. Ako bude tento ročník pokračovať v sľubne sa rozvíjajúcej tradícii najväčšieho slovenského knižného veľtrhu, čím ju obohatí, na to sme sa spýtali manažérky Bibliotéky a Pedagogiky Anny MYDLOVEJ.

Pred 17. ročníkom medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka

Pozvánka na knižné dožinky

Tradične v novembri brány bratislavského výstaviska Incheba vítajú tvorcov a všetkých milovníkov kníh. Tento rok zaplavia petržalské nábrežie knihy 5. – 8. novembra. Ako bude tento ročník pokračovať v sľubne sa rozvíjajúcej tradícii najväčšieho slovenského knižného veľtrhu, čím ju obohatí, na to sme sa spýtali manažérky Bibliotéky a Pedagogiky Anny MYDLOVEJ.

* Hoci je dovolenkové obdobie, viacerí vydavatelia neoddychujú, ale pripravujú nové tituly na september, keď sa vracajú študenti a pedagógovia do škôl, a tým vzrastá aj dopyt po knihách. Aký záujem prejavujú vystavovatelia už teraz o tento ročník Bibliotéky?

– Napriek kríze, ktorá v súčasnosti vyvoláva obavy v každom odvetví, sa naše veľtrhy Bibliotéka a Pedagogika tešia záujmu stálych i nových vystavovateľov. Väčšina vystavovateľov, ktorí sa prezentovali na predošlom ročníku potvrdzuje svoju opätovnú účasť a zaznamenávame zvýšený ohlas od nových vystavovateľov, ktorí sa zúčastnia veľtrhu prvý raz. Dosiaľ sa prihlásilo 16 nových, domácich aj zahraničných, vystavovateľov. Na veľtrhu nebudú chýbať tradiční vystavovatelia, ako Slovart, SPN – Mladé letá, Tatran, Knižné centrum, Vyd. VEDA, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Perfekt, Dajama, Fortuna Libri, Vydavateľstvo PT Alberta Marenčina, Portál a mnohí ďalší. Návštevníkov určite poteší, že po rokoch sa vracia na Bibliotéku aj vydavateľstvo Ikar. Po ročnej prestávke príde aj vydavateľstvo Artforum a Svojtka&Co. Stále sa pokúšame zvýšiť medzinárodný charakter veľtrhu, čo sa nám celkom úspešne darí. V súčasnosti predstavuje podiel zahraničných vystavovateľov 15 % z prihlásených. Doposiaľ sú zastúpené krajiny Česká republika, Poľsko, Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Írsko, Portugalsko, Veľká Británia, Francúzsko.

* Okrem knižnej ponuky v stánkoch jednotlivých vydavateľov sa návštevníci tešia na stretnutia so spisovateľmi, výtvarníkmi a ostatnými tvorcami kníh. Čo zaujímavé ponúkne návštevníkom tohtoročný sprievodný program?

– Veríme, že v spolupráci s vystavovateľmi sa nám podarí opäť pripraviť zaujímavý a pútavý sprievodný program. K dispozícii budú mať dve pódiá počas všetkých 4 dní veľtrhu. Určite tam privítame mnoho zaujímavých hostí a dozvieme sa o novinkách v knižnom svete. Živo bude aj v stánkoch medzi vystavovateľmi, viacerí plánujú program priamo vo svojich expozíciách. Do sprievodného programu sa už druhýkrát zapojí Slovenský rozhlas (Rádio Devín) aj priamymi prenosmi. Súčasťou bude opäť Festival spoločenských hier (3. ročník), ktorý sa stal obľúbený nielen medzi malými, ale aj staršími návštevníkmi. Animátori ich naučia nové zaujímavé spoločenské hry a neskôr si na špeciálne vyhradenej ploche otestujú svoje schopnosti v turnajoch. Novinkou bude účasť Múzea hier vo Viedni, ktoré prispeje hlavne prednáškami svojich zástupcov.

Výstavný priestor obohatí ako každý rok prezentácia Najkrajších kníh Slovenska 2008 a Najkrajších a najlepších detských kníh 2008. Premiéru budú mať ocenené ilustrácie z BIB 2009. Do sprievodného programu sa zapoja aj viaceré zastupiteľstvá krajín na Slovensku, ktoré budú mať na výstave svoje stánky, ako Portugalsko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Británia.

* Osobitnú pozornosť venuje Bibliotéka ženským autorkám, a to udeľovaním ceny za tvorbu. Prvýkrát sa Cena Bibliotéky udeľovala na 15. ročníku, získala ju Jana Juráňová za román Orodovnice, vlani ju udelili Helene Dvořákovej za knihu poviedok Plaché rozkoše. Bude sa Cena Bibliotéky odovzdávať aj tento rok?

– Samozrejme, do programu sme zaradili 3. ročník odovzdávania honorovanej ženskej literárnej ceny, ktorú venuje spoločnosť Incheba. Víťazku vyberie odborná porota z nominovaných ženských diel vydaných za uplynulý rok. Pokiaľ ide o literárne ocenenia, tradične bude vyhlásená aj Cena Fantázie za najlepšiu fantastickú poviedku.

* Kríza by teda nemala negatívne poznačiť ani účasť vystavovateľov, ani sprievodný program Bibliotéky. Neočakávate, že ovplyvní návštevnosť?

– Na veľtrhoch očakávame vyššiu návštevnosť ako predošlé roky. Podujatie sa stáva stále obľúbenejšie. Snažíme sa zvýšiť návštevnosť aj odbornej verejnosti. Vďaka súbežnému podujatiu Týždeň vedy a techniky a výstave Centier excelentnosti predpokladáme nárast návštevníkov z radov pedagógov, pracovníkov v oblasti školstva a vzdelávania, ale aj študentov stredných a vysokých škôl.

* Súbežne s Bibliotékou pripravujete už 14. ročník medzinárodnej výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA. S akými ponukami prichádza toto výstavné dvojča tento rok?

– Veľkou pridanou hodnotou tohto ročníka bude Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa koná v dňoch 2. – 6. novembra 2009 na výstavisku Incheba Expo Bratislava a organizuje ho Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je zvýšiť informovanosť verejnosti o význame vedy a techniky, sprístupniť návštevníkom výsledky vo vede a výskume a takto ich spropagovať. Cieľom je aj podporiť záujem mladej generácie o vedu, výskum a štúdium vedecko-technických disciplín. Počas podujatia sa uskutoční Konferencia organizovaná Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky a Mladými vedcami Slovenska spojená s výstavou projektov študentov stredných škôl, odovzdávanie cien za výtvarnú súťaž a publicistickú súťaž, Národná konferencia o vede a výskume.

Súbežne s výstavou vzdelávania Pedagogika 2009 sa uskutoční v dňoch 5. – 8. novembra aj výstava Centier excelentnosti vo výskume  a vývoji v nadväznosti na Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR. Výstavy sú určené žiakom, študentom a pedagógom základných, stredných a  vysokých škôl nielen zo Slovenska, zamestnancom v rezorte školstva a oblasti vzdelávania, rodičom a širokej verejnosti.

Záujem o prezentáciu na výstave stúpol u slovenských aj českých univerzít. Novinkou bude aj 5 zahraničných inštitútov pôsobiacich v Bratislave, ktoré budú prezentovať svoje vzdelávacie a jazykové aktivity.

–r–