Petržalský kolotoč

Miestna knižnica Petržalka osviežila letné dni zaujímavými aktivitami. Jednou z nich je medzi čitateľmi veľmi obľúbený Knižný kolotoč. Bližšie o tejto ,,bezplatnej hre“, ktorá podporuje rozširovanie kníh medzi Petržalčanmi, som sa porozprávala s riaditeľom knižnice Ing. Ernestom HUSKOM.

Petržalský kolotoč

Miestna knižnica Petržalka osviežila letné dni zaujímavými aktivitami. Jednou z nich je medzi čitateľmi veľmi obľúbený Knižný kolotoč. Bližšie o tejto ,,bezplatnej hre“, ktorá podporuje rozširovanie kníh medzi Petržalčanmi, som sa porozprávala s riaditeľom knižnice Ing. Ernestom HUSKOM.

* Kedy vznikla myšlienka ,,knižného kolotoča“, ktorá umožňuje vyradeným knihám vrátiť sa späť do ,,života“ – medzi ľudí?

– Princíp knižného kolotoča je známy vo svete. Osobne som sa s ním stretol prvýkrát v Česku pod názvom „knihotoč“. Po získaní informácií priamo od českého prevádzkovateľa sme tento model modifikovali na petržalské pomery. Cieľom tejto zaujímavej myšlienky je, aby sa formou bezplatnej hry, bez registrácie v knižnici podporilo putovanie kníh medzi Petržalčanmi. Knihám vyradeným z knižného fondu dajú tak druhú šancu a vrátia ich do života. Čitatelia, ale aj náhodní návštevníci majú možnosť zadarmo získať knihu (knihy), ktorú by mali po prečítaní v čo najkratšom čase ponúknuť ďalším záujemcom – v rodine, známym, priateľom, alebo ju môžu nechať na verejne prístupnom mieste (na vrátnici Miestneho úradu) či doniesť na ktorúkoľvek pobočku Miestnej knižnice v Petržalke. Knihy sú preto označené informačnou nálepkou s kratučkým návodom a našou webovou adresou.

* Ide len o knihy z vášho fondu alebo ich môžu darovať Petržalčania aj z vlastných knižníc?

– Základ tvoria knihy vyradené z fondu knižnice v zmysle platných predpisov, duplikáty a pod. Knižný kolotoč však aktivizoval aj našich čitateľov, mnohí si prídu zobrať knihy, ale aj prinesú vlastné publikácie, o ktorých vedia, že už ich nebudú čítať, ale je im ľúto vyhodiť ich.

* Približne koľko kníh sa tak dostáva medzi ľudí?

– S kolegyňami z knižnice sa smejeme, že  u nás vznikla nová jednotka množstva – banánová škatuľa. Rátame to naozaj už na ,,banánovky“. Odhadujem, že sme dali do kolotoča vyše tisícdvesto kníh.

* V tomto roku ste prišli aj s novinkou. V lete (od 7. júla do 31. augusta) ste otvorili dočasnú pobočku na mestskej pláži pri Dunaji na Tyršovom nábreží, ktorá takisto funguje formou kolotoča. Ak čitatelia knihu nedočítajú, môžu ju neskôr vrátiť aj priamo v Miestnej knižnici. Ako sa ujala vaša letná ponuka?

– Uvedomili sme si, že sa nemôžeme len smutne pozerať na klesajúce krivky štatistík návštevnosti knižníc, ale treba s knihami ísť za čitateľmi. Po dohode s prevádzkovateľom Magio pláže sme otvorili samoobslužnú knižnicu priamo na pláži. Tu sme vybrali naozaj „letné“ čítanie, ale pribalili sme aj pár slovenských klasikov. Výhodou je, že pláž má stálu službu, v prípade dažďa knižnicu zakryjú, v noci je celá pláž strážená. Reakcia je výborná, plážovú knižnicu si chodím tak dvakrát do týždňa kontrolovať a doplňovať, vždy niekto číta, dokonca služba na pláži knihy zbiera a ukladá, dokonca som si všimol, že aj oni čítajú.

* S akým ohlasom sa stretol Knižný kolotoč v Petržalke?

– Máme dobré skúsenosti, okrem pravidelného miesta pred Technopolom pri fontáne a na mestskej pláži sme zašli priamo na Draždiak medzi kúpajúcich. Stalo sa, že rodičia úpenlivo hľadali svoju asi 13-ročnú stratenú dcéru a s úľavou ju po trištvrte hodine našli stáť pri nás a – čítať. Musím ešte spomenúť, s akým ohlasom sa kolotoč stretol medzi mojimi kolegami v knižnici. Bol som zvedavý, ako zareagujú na moje „marketingové“ metódy, musím ich pochváliť, že sa na výjazdy hlásia a dokonca ich takáto komunikácia s čitateľmi mimo knižnice skutočne zaujala.( Len na jedinom sme sa nevedeli dohodnúť, na spoločnej knižničnej farbe plaviek na pláž, tak sme chodili, žiaľ, civilne. J )

Lýdia Čelková