Spisovateľke a novinárke Diane Mašlejovej (1987) vychádzajú dve knižky pre
deti – Tajný cirkus v Nakladateľstve Albatros v Albatros Media a rozprávka
V modrej izbičke prostredníctvom crowdfundingového portálu marmelada.sk.
O prvej z nich autorka rozprávala 14. januára v diskusii so Štefanom Chrappom
v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej. Za najdôležitejšie posolstvo
knižky vyzdvihla hodnotu priateľstva a pokrstila ju Zuzana Javorová „nastri-
haným šapito“. Je to autorkin tretí titul a zároveň prvý pre detského čitateľa…
Píše sa vám ľahšie pre dospe-
lého alebo detského čitateľa?
Táto otázka niekedy napadne aj
mne a stále na ňu neviem odpoveď.
Rozprávky pre deti píšem do det-
ského časopisu už niekoľko rokov,
a preto to s prvou knihou nebola
tak celkom nová skúsenosť. Dokon-
ca na seba „bonznem“, že ako die-
ťa som túžila byť rozprávkarkou.
Denne som trávila hodiny pri písa-
com stroji a tvorila už z dnešného
pohľadu troška nemotorné rozprávky. Vášeň pre ne mi ostala, rada rozprávky čítam
aj píšem a cítim sa pri tom neuveriteľne slobodná. V súčasnosti asi viac, ako pri
tvorbe pre dospelých.
Prečo ste si vybrali za námet práve cirkus?
Téma ku mne prišla sama. S priateľom sme boli na dovolenke v Paríži, v malom hoteli
pri centre Pompidou, v ktorom pracovali zamestnanci ako vystrihnutí z rozprávko-
vej knihy – ani by sme sa nečudovali, keby v podzemí skrývali tajný cirkus, kde po
večeroch vystupujú. Po návrate domov mi téma stále ležala v hlave, a tak som sa
jednoducho rozhodla napísať rozprávku. Rozprávka musí byť príťažlivá pre deti, ale
upútať by mala aj dospelých. Preto je pre mňa ťažké odhadnúť presný vek, akému je
Tajný cirkus určený. Skúsim tipovať, že od šesť do trinásť rokov, a potom pre všetkých
ostatných, ktorí ostali deťmi. 
-bb-
Foto Peter Procházka