Emília MONCOĽOVÁ hovorí o havárii v Mestskej knižnici v Bratislave.

Voda v knižnici

Voda z prasknutého vodovodného potrubia zatopila cez víkend suterénne sklady úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry Mestskej knižnice v Bratislave na Laurinskej ulici, kde sa nachádzali duplikáty titulov z vrchných poschodí a starší fond. Od pondelka (20. júna) museli knižnicu zatvoriť na celý týždeň, pracovníci vytrieďovali poškodené knihy. V ďalších týždňoch bude knižnica poskytovať služby verejnosti len v obmedzenom čase (v pondelok, stredu a štvrtok od 12. 00 do 18. 00 hod., v utorok a piatok od 8, 30 do 14. 00 hod.). O tom, aké škody spôsobila na knižných fondoch a ako chcú v knižnici zničené knihy nahradiť, sme sa porozprávali s Emíliou MONCOĽOVOU, poverenou riaditeľkou knižnice.

* Viete už ktoré tituly z vášho fondu sú nenávratne zničené a približne v akej hodnote?

-- Knižnica na Laurinskej je najstarším a najväčším pracoviskom bratislavskej Mestskej knižnice, ktorá slúži čitateľom už 105 rokov. Knižnica budovala svoje fondy podľa viacnárodného obyvateľstva nášho mesta, teda okrem slovenských titulov ich pravidelne dopĺňala najmä v minulosti o maďarské, nemecké a české knihy. Práve tieto cudzojazyčné knihy sú umiestnené na pracovisku na Laurinskej. V zatopenom sklade sa nachádzalo približne 65 tisíc kníh z celkového 150-tisícového fondu tohto pracoviska. Možno tretina kníh z postihnutého skladu je na vyhodenie. Celkom sú zničené knihy, ktoré boli uložené na prvých troch spodných policiach drevených regálov a knihy z dvoch dolných políc v kompaktných železných regáloch. To znamená, že približne 25 tisíc kníh je nenávratne zničených, pracovníčky ich hádžu do igelitových vriec a odvážajú ich. Prišli sme o celú pôvodnú slovenskú a českú beletriu od 50. do 80. rokov. Práve na tento fond sme boli veľmi hrdí, mali sme najkompletnejšiu produkciu vydavateľstiev z tohto obdobia. Knihy boli vtedy lacné, pravidelne sme ich kupovali, ale aj dostávali ako dar. Niektoré tituly boli len v jednom exemplári, o tie sme definitívne prišli.

Finančnú stratu ťažko možno vyčísliť, pretože keď sme knihy kupovali, stáli 10 – 20 korún, dnes stoja 200 – 300 korún, ak sa vydania zopakujú. Horšia je spoločenská strata, keď sa k niektorým titulom už vôbec nedostaneme a nemôžeme ich poskytnúť čitateľom. Našťastie, historický fond  z 19. a 20. storočia, ktorý obsahuje 7 – 8 tisíc knižničných jednotiek, voda nezničila. Tieto vzácne prvé vydania slovenských autorov sú totiž uložené na vrchných regáloch. V priestoroch skladu je vlhko, šíri sa odtiaľ zápach, preto sme tieto knihy povynášali do vrchných poschodí, kde sa vetrajú.

* Niektoré knižnice vám už prisľúbili, že vám poskytnú duplicitné tituly zo svojich fondov. Ak by vaše zbierky chceli doplniť občania, na koho sa majú obrátiť, ako majú postupovať?

-- Tento fond ešte nebol počítačovo spracovaný, preto kým kolegyne zničenú knihu odhodia, odpíšu jej číslo. Potom podľa katalógov vypracujú celý zoznam týchto kníh. Pomoc nám prisľúbili bratislavské knižnice z Vrakune a Nového Mesta. Novomestská knižnica ruší pobočky a na ich fondy budované 30 rokov máme prednostné právo. Prihlásili sa aj mimobratislavské knižnice – z Trnavy a Městská knihovna v Prahe. Denník Sme sprostredkoval, že vydavateľstvo Petit Press nám poskytne celú svoju knižnú edíciu. Na doplnenie cudzojazyčných fondov chceme požiadať o pomoc našu spriatelenú knižnicu v Békešskej Čabe, Goetheho inštitút v Bratislave aj ďalšie kultúrne inštitúty.

Pokiaľ ide o dary od občanov, samozrejme, uvítame aj tie, ale až v ďalšej fáze odstraňovania tejto nepríjemnej nehody. Najskôr musíme dať do poriadku skladové priestory, vyčistiť ich, vysušiť, potom vystaviť zoznam kníh, ktoré chceme doplniť do fondov. Tento zoznam uverejníme na našej webovej stránke: www.mestskakniznica.sk

·        Kedy predpokladáte, že sa vám podarí zrekonštruovať sklad aj s fondmi, aby knižnica mohla znova poskytovať služby čitateľom ako pred nehodou s potrubím?

-- Predpokladáme, že do troch rokov by sme mohli odstrániť následky zatopenia časti fondov, hoci neviem, či sa nám podarí získať všetky tituly. Keby sme nahradili zničené knihy aspoň na 80 percent, aj to by bol úspech. Knihy na prvom a druhom poschodí, kde majú čitatelia k nim voľný prístup, sú nepoškodené, preto knižnica pracuje v upravenom výpožičnom čase, ako je uvedené na začiatku rozhovoru.

Zhovárala sa Marta Bábiková