Predstavuje jeho majiteľ Milan Húževka

Vydavateľstvo AMETYST

Adresa:  020 51 Dohňany-Zbora 84  

tel./fax:   042/ 4692 177

Majiteľ:  Milan Húževka

Vznik:     1995

Zameranie, profilové edície: pôvodná slovenská literatúra  (próza i poézia) s regionálnou poľovníckou tematikou, faktografická literatúra (monografie o obciach, mestách, osobnostiach), literatúra pre deti

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva : Knižné centrum Žilina a Marčan Bratislava

* Koľko titulov ste doteraz vydali a koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Už pri vzniku vydavateľstva som sa rozhodol, že zostanem na domácej pôde, budem objavovať nových autorov a pomáhať im v ich prvých krokoch. Tento zámer sa mi doteraz podarilo splniť. Vydal som už desiatky titulov, spomeniem však len niektoré. Okrem knižných titulov venovaných poľovníctvu, ako Poľovnícke združenie Borokové-Vápeč, Príbehy fotografa vtákov, Poľovníctvo v okrese Považská Bystrica som vydal 12 ročníkov magazínu Lovec a príroda. Pripravil som viacero monografií o mestách a mestečkách nášho regiónu, ale aj o inštitúciách – Dohňany, Čavoj, Borčice, Horná Poruba, Hatné, Lednica, Záriečie, Mestečko, Lednické Rovne a možno k nim pričleniť aj jubilejnú publikáciu vydanú pri príležitosti polstoročnice známej strednej školy v regióne – Poľnohospodárska škola v Pruskom.

Z básnických zbierok si zaslúžia pozornosť Cez oči k tebe vchádzam Kataríny Mikolášovej, Verše Václava Pálu, Vysypané z kapsy J. Zboranovej. Najväčšie zastúpenie majú knihy poviedok, preto uvediem len tú najnovšiuNa výslnie Zuzany Kuchárikovej. Pre mládež som pripravil niekoľko originálnych knižiek – cigánske rozprávky  Čarokrásna Ruca a Púchovské povesti. Okrem spomenutých titulov som vydal aj faktografické tituly, zaujímavý a mimoriadne cenný biografický lexikón Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia Gejzu Sádeckého (autor už pripravuje druhé vydanie) a najnovšiu publikáciu toho istého autora Osem storočí rodu Sádecký.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006?

– Predovšetkým chcem siahnuť po rukopisoch ďalších autorov, najmä po prvotinách, metodicky a vydavateľsky im pomáhať. Rád by som objavil nový talent v našom regióne.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší či najužitočnejší?

-- Vždy je to subjektívny pohľad. Mám radosť z každého titulu, ale ako to už býva, najviac sa teším vždy z toho najnovšieho vydania. Tento rok to bola kniha Osem storočí rodu Sádecký, ktorú pokladám za vzorovú. Vnímam ju ako prototyp na zostavovanie aj vydávanie rodových kroník a rodostromov.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Každú knižku z nášho vydavateľstva pokladám za užitočnú, najmä tie, ktoré sú bezprostredne späté s regiónom. Veď ,,objavovanie“ dávnej či zabudnutej histórie stredného Považia môže byť prínosom pre každého, nielen pre jeho obyvateľov. Preto môžem s čistým svedomím povedať, že ,,vydavateľský omyl“ v Ametyste sme nezaznamenali.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Predovšetkým distribúcia, s päťdesiatpercentným rabatom je doslova likvidujúca. Vysoké sú aj výrobné náklady kníh a nehorázna DPH!

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

Vydať knihu reminiscencií, zatiaľ s pracovným názvom Starcova pieseň.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Všetky rebríčky popularity, kvality, časovosti či angažovanosti sú len prostriedkom zavádzania a obchodnej špekulácie.

* Akú knižku práve čítate?

– Mám rozčítanú knihu Josefa Klímu Lidé Mezopotámie.

S majiteľom vydavateľstva sa rozprávala Lýdia Čelková