Predstavuje jeho šéfredaktor Ing. Pavel Kleskeň

Vydavateľstvo ANTAR

Adresa: Trenčianska 47

              821 09 Bratislava

Tel./fax: 02/555 676 23, 555 676 33

e-mail: domabyt@antar.sk

www.antar.sk, www.domabyt.sk

Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň

Vznik: 1995

Zameranie: stavebníctvo, energetická hospodárnosť domov a bytov

* Aké boli vaše vydavateľské začiatky?

– Do vydavateľského sveta sme vstúpili vydávaním mesačníka o stavebníctve a kultúre bývania Dom a byt. Závažná problematika v niektorých rubrikách nášho časopisu (panelové domy, rekonštrukcie bytov) nás podnietila k tomu, aby sme začali vydávať aj neperiodické publikácie. Tejto téme sme venovali dva knižné tituly Bytové domy – žije v nich väčšinaBytové domy – obnova stavebných konštrukcií. Začali sme sa orientovať na aktuálne otázky zatepľovania domov, zvyšovanie energetickej hospodárnosti, a tak vznikli úspešné publikácie Vykurovanie rodinného domu, Rodinný dom od A po Z či Rodinný dom a jeho technické zariadenie. Usilujeme sa vydávať aspoň jednu knižku ročne.

* Aké zaujímavosti ste priniesli na knižný trh roku 2007?

– Už spomínaná publikácia Vykurovanie rodinného domu sa stretla s veľkým záujmom čitateľov, preto sme požiadali nášho osvedčeného autora Juraja Žilinského o spoluprácu na príprave ďalšej knihy Staviame moderne a efektívne. Publikácia vyšla na sklonku uplynulého roku a už doterajší ohlas svedčí o tom, že sme sa rozhodli správne. Autor v nej prístupnou formou informuje odbornú aj laickú verejnosť o základných princípoch a kritériách, ktoré sa vyžadujú od projektantov a investorov v etape návrhov, pri projektovaní a realizácii stavieb na bývanie. Pomáha verejnosti zorientovať sa v problematike a súčasne sa zoznámiť s modernými stavebnými technológiami. Knihu možno využiť aj ako doplnkovú študijnú pomôcku pre študentov odborných učilíšť, stredných aj vysokých škôl.  

* Kde možno kúpiť knihy z vášho vydavateľstva?

– Naše publikácie v mäkkej väzbe rozširujú Mediaprint-Kapa a Pressegrosso, s. r. o., ktorí rozširujú aj časopis Dom a byt. Nájdete ich teda aj v novinových stánkoch, v obchodných reťazcoch a na iných predajných miestach tlače. Publikácie v tvrdej väzbe nájdete na pultoch kníhkupectiev. Možno si ich objednať aj na našich webových stránkach, vo vydavateľstve telefonicky alebo na e-mailovej adrese: sucha@antar.sk.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008?

– Pripravujeme publikáciu zameranú na najaktuálnejšiu tému stavebníctva – nízkoenergetické domy. Nemáme nereálne plány, nechytáme prevratné zmeny, chceme vylepšovať to, čo sa osvedčilo. Platí to aj o časopise Dom a byt, ktorý si za trinásť rokov existencie získal svojich stálych priaznivcov. Obohatíme ho o nové rubriky venované interiéru a kultúre bývania, stavebný informačný katalóg a pod.

* Čo vás teší, prípadne trápi na našom knižnom trhu?

– Je úžasné, že vychádza také množstvo knižných titulov. V období do roku 1989 sme niektoré vydania zháňali alebo si požičiavali. Určite je potešiteľné aj to, že aj v čase komerčných televízií a internetu neprestal záujem o čítanie. Smutnejšie je, že spolu s kvalitnou literatúrou sa na knižnom trhu objavuje aj množstvo braku. Platí to aj o mediálnom trhu, ktorý podlieha čoraz väčšej komercializácii aj bulvarizácii. A to človeka trápi. Mladá generácia si vie nájsť potrebné informácie na internete, čítanie a s ním spojený rozvoj myslenia to však nemôže nahradiť. Zníženie DPH na knihy je prvým významným krokom na podporu pôvodnej slovenskej literatúry. Bez ďalších systémových opatrení Ministerstva kultúry SR, ako finančný príspevok na nákup literatúry pre knižnice, nemôžeme hovoriť o podpore vzdelávania a celkového duchovného rozvoja nastupujúcej generácie.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Je ich viac, ale sny sú na to, aby sa snívali. Verím, že budem mať dosť síl splniť aspoň niektoré z nich.

* Akú knižku čítate?

– Vrátil som sa k Mňačkovej próze Ako chutí moc. Je zaujímavé porovnávať a hľadať paralely so súčasnosťou!

Lýdia Čelková

Vydavateľstvo ANTAR venuje piatim našim čitateľom publikáciu Staviame moderne a efektívne. Čitatelia, ktorí sa chystáte stavať, pošlite do konca februára kupón vydavateľstva ANTAR so svojou adresou, ale pozor, tentoraz priamo na adresu vydavateľstva ANTAR.