Predstavuje jeho kreatívny riaditeľ Ivan Harman

Vydavateľstvo Artis omnis

Adresa:  Kysucká cesta 9

   010 01 Žilina

tel.: 041/5002036

fax: 041/5002037

e-mail: artisomnis@artisomnis.sk

www:artisomnis.sk

Riaditeľ: Ivan Harman – kreatíva (odpovedá na naše otázky), Michal Horecký – obchod

Vznik: Ako firma fungujeme piaty rok. S vydavateľskou činnosťou sme začali v roku 2005.

·        Zameranie, profilové edície:

Na vydavateľskom trhu sme nováčikovia. Na začiatku nášho vydavateľského zámeru stála myšlienka „skultúrniť“ vlastný životný priestor a podporiť mladých autorov z regiónu, v ktorom žijeme. Vznikla edícia Žilinská brána určená pre autorov žilinského regiónu, ktorí sa svojou tvorbou prezentujú už niekoľko rokov, no vo veľkých vydavateľstvách si zatiaľ nenašli priestor. V najbližšej budúcnosti určite nebudeme veľkým vydavateľským domom, ktorý bude „chŕliť“ desiatky titulov. Chceme sa venovať výlučne vydávaniu pôvodných slovenských autorov (v ideálnom prípade ak majú svoj domicil v Žiline a okolí). Okrem krásnej literatúry sa chceme venovať aj odbornej literatúre, samozrejme, od slovenských autorov a skôr tých začínajúcich. 

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Vlastná distribúcia po predajniach, Knižné centrum a najmä Panta rhei a Artforum.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

Tri a všetky od slovenských autorov.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2005? 

– Keďže ako vydavateľstvo sme začali len v roku 2005, platí to, čo v predchádzajúcej odpovedi. V poradí podľa vydania: Pavel Urban Obrázky z raja, Peter Ničík Básne z krajiny Mirandor, Miloš Ondrušek Začiatok obdobia dažďov.

·        S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2006?

Keďže stále sa cítime ako nováčikovia a vydavateľstvo nie je našou hlavnou činnosťou, môžeme si dovoliť luxus nešnurovať sa pevným edičným plánom. Preto radšej nebudem konkrétny, aby som neodplašil výsledok. Ukazuje sa, že v roku 2006 budeme pestrejší. Radi by sme pokračovali v našej edícii Žilinská brána a uviedli na knižný trh niekoľko ďalších nových autorov zo žilinského regiónu, pripravujeme aj zaujímavý výtvarno-poetický knižný projekt konfrontácií impresií známeho staršieho výtvarníka a začínajúceho mladého básnika a možno príde čas aj na román. A budeme radi, ak sa nám podarí začať s edíciou zameranou na pôvodnú slovenskú odbornú literatúru z politológie, histórie a filozofie.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Asi to bude vždy ten posledný. V tomto prípade básnická zbierka Miloša Ondruška Začiatok obdobia dažďov, ktorá vyšla koncom roku 2005. Myslím, že sa nám vydarila aj forma, aj obsah.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

Keďže ešte len začíname a vždy robíme len to, čo chceme, nemali sme možnosť sa pomýliť. Verím, že to tak zostane aj v budúcnosti.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Jednoznačne distribúcia. Cesta od vydavateľa k čitateľovi je veľmi kľukatá a niekedy až dramaticky nekonečná.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Dokonalejší systém distribúcie. A možno väčšia kolegialita a spolupatričnosť všetkých, ktorí sú súčasťou knižného trhu: autorov, vydavateľov, distributérov, kníhkupcov aj čitateľov.

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Konkrétny vydavateľský sen nemám, ale snívam o tom, že naše vydavateľstvo bude ďalej fungovať a pomôže na svet titulom, ktoré by možno bez neho boli pre slovenskú kultúru stratené.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Pútavá bulvárna informácia. Nemá síce hlbšiu výpovednú hodnotu, ale čitateľom ju treba dať.

·        Akú knižku práve čítate?

– Stalo sa u mňa pravidlom, že akosi chcem čítať viac ako stíham, takže na nočnom stolíku sa mi stále zväčšuje riadna hŕba rozčítaných kníh. Letmý pohľad z hora vyzerá asi takto: Ivan Kadlečík Rapsódie a miniatúry, Fedor Malík 100 najlepších slovenských vín, Pavol Lukáč Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe, Pierre Restany a Alex Mlynárčik Inde...