Predstavuje jeho obchodná reprezentantka pre Slovenskú republiku Jana Bajusová

Lingea

Predstavujeme LINGEA

Adresa: Špitálska 10

            811 01 Bratislava

tel./fax: 02/52920579

e-mail: info@lingea.sk

www.lingea.sk

Obchodná reprezentantka pre LINGEA, s. r. o., Slovenská republika: Jana Bajusová (odpovedá na naše otázky)

Vznik: LINGEA, s. r. o., Slovenská republika vznikla roku 2001 ako dcérska spoločnosť LINGEA, s. r. o., so sídlom v Českej republike.

Zameranie, profilové edície:

Naše vydavateľstvo vyvíja a vydáva elektronické prekladové slovníky a jazykové nástroje a od roku 2006 aj knižné slovníky a jazykovú literatúru.

Elektronický slovník Lingea Lexicon sa skladá z dvoch častí – zo slovníkovej databázy a programu Lingea Lexicon. Obe časti sú unikátne svojou kvalitou, rozsahom a možnosťami. Program Lingea Lexicon umožňuje rýchle a inteligentné spôsoby vyhľadávania, vrátane fulltextového, fonetického (pre angličtinu), vyhľadávanie  príbuzných slov,  prehľadné zobrazovanie  ekvivalentov hesla, významov, príkladov,..... a množstvo ďalších užitočných funkcií. Zvukový záznam umožňuje precvičovanie správnej výslovnosti.

Pod pojmom jazykový nástroj si možno predstaviť sofistikované softvérové riešenia, napr. korektor pravopisu, modul na delenie slov, lemmatizátor, modul na analýzu vety a pod. Vo väčšine prípadov nejde o cieľové produkty, ale o komponenty, ktoré možno začleniť do ďalších produktov, akými sú redakčné systémy, vyhľadávače, internetové obchody atď. Asi najrozšírenejším produktom firmy Lingea je korektor českého pravopisu, ktorý sa používa v českej lokalizácií Microsoft Office, ďalej v programoch firiem Adobe, Autodesk, Corel, Siemens, Unisys alebo pri vyhľadávaní na internete (seznam.cz, atlas.cz., etarget.cz). V súčasnosti ponúkame tieto nástroje aj pre mnohé ďalšie svetové jazyky.

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

Knihy predávame v kníhkupectvách, cez našich knižných distributérov, ale záujemcovia si ich môžu objednať aj na našej webovej stránke.

·        Koľko titulov ste vydali od vzniku vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Vydali sme 17 knižných titulov od slovenských autorov. Medzi najobľúbenejšie tituly patria vreckové slovníky, hovorníky, ale aj veľké a praktické  slovníky.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh vlani?

Vlani sa nám podarilo výrazne rozšíriť našu ponuku jazykovej literatúry, vydali sme až 12 titulov pre 5 jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a ruština). Edičnú činnosť by sme chceli rozšíriť aj vertikálne – v rámci jedného jazyka ponúknuť viac vzájomne sa dopĺňajúcich titulov.

·        S akými predsavzatiami v edičnej práci vstupujete do roku 2009?

– Naše predsavzatia do nového roku 2009 sú jednoduché a prozaické. Byť špičkou na slovenskom knižnom trhu slovníkov. Vydávať naďalej zaujímavé a bezkonkurenčné tituly. Získať si nových zákazníkov a udržať si dôveru starých.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Všetky naše tituly predstavujú špičku vo svojej kategórií. Ich výnimočnosť spočíva vo vlastnej, svojím rozsahom a obsahom jedinečnej zdrojovej slovníkovej databázy, na ktorej už desať rokov priebežne pracuje početný tím skúsených prekladateľov. Vďaka tomu sú naše slovníky originálne, aktuálne a živé. Odrážajú súčasný písaný i hovorený jazyk. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický veľký knižný slovník je so 102 000 heslami a 400 000 prekladmi najväčší jednozväzkový obojstranný slovníky na slovenskom knižnom trhu, takisto Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký knižný slovník (115 000 hesiel a 340 000 prekladov). Hovorník zase spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl? 

– Zatiaľ majú všetky naše tituly svojich priaznivcov.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?  

– Vysoké ceny knižných produktov, lebo mojím snom je mať veľkú osobnú knižnicu so širokým výberom  kníh.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Väčší počet čitateľov, ktorí si nájdu čas na dobrú knihu v tomto uponáhľanom svete.

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Zatiaľ si sny plníme J.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Vyhranený názor na rebríčky bestsellerov nemám, ale určite je to dobrá pomôcka pre ľudí, ktorí si chcú vybrať kvalitné a  kritikmi pozitívne ohodnotené knižné dielo.

·        Akú knižku práve čítate?

– Práve mám rozčítanú knihu Nebolo mi do smiechu od Josepha Hellera a Speeda Vogela.