Ukážka z diela

Skazky o Vladovi

Priestor a čas

Keď mal raz Vlado prejav v parlamente, stiahol si z ruky hodinky, položil ich pred seba a hľadel na ne. Po prejave sa ho spýtali priatelia:

- Ó, Veľký, prečo Si sa tak pozeral na svoje hodinky? Vari musíš ešte niečo dôležité stihnúť? Vlado im odpovedal:
- Vždy, keď rečním vt ejto budove, hrozí mojej duši, že sa od samej blaženosti rozplynie. A tak sa pozerám na hodinky, aby som sa s ich pomocou udržal v priestore a čase.

 

Nová budúcnosť

V jednej dedine Vlada vítal nadšený ľud. Vlado začal rečniť, ale ľud nechcel stíchnuť. Tu ho napomenul Vladov gašpar:
- Keď nebudete ticho, nebudete si môcť vypočuť o krásnej novej budúcnosti, ktorú pre vás pripravujeme! Vtedy sa k nim pretisla akási starenka a so slzami v očiach povedala:
- Keď už teraz milujeme nášho Vlada tak, ako ho milujeme, načo nám je dáka nová budúcnosť?

 

Utrpenie

Jedného dňa Vlado vo svojej prepracovanosti ťažko ochorel. Priatelia ho prosili, aby na istý čas prerušil cesty po vlasti a rečnenie pred ľudom.
- Tvoje utrpenie, ó, veľký, - povedal slobodník z Vladovej stráže, - Ti znemožňuje sústrediť sa.
- A odkiaľ ty vieš, čo je môjmu národu bližšie, - spýtal sa Vlado, - moje sústredenie, alebo moje utrpenie?

 

Demokracia

Raz keď Vlado dorečnil v parlamente a vracal sa na svoje miesto, pristavil sa pri svojom gašparovi a pošepol mu:
- Ty, počúvaj, čo je to vlastne demokracia?
- Vladov gašpar zarazene mlčal.
- Vlado zopakoval otázku a potom ešte raz.
- Prečo mlčíš? - spýtal sa napokon.
- Lebo to neviem. - povedal Vladov gašpar a zalial ho rumenec.
- A ja to vari viem? - zvolal Vlado.
- No a vidíš: i napriek tomu musím každého presviedčať, že je tu zreteľne prítomná.

 

O Vladovej veľkosti

Raz Vladova verná slúžka prezradila Vladovmu kováčovi:
- Vždy keď vstúpim do Vladovej spálne, aby som upratala, počujem hlasný šepot. To jeho obleky v skrini si šepkajú o jeho veľkosti.

 

Životy

V dňoch po svojom víťazstve vo voľbách povedal Vlado na veľkom zhromaždení vďačného a oddaného ľudu:
- Vaše životy sú v mojich rukách, rovnako ako môj život je vo vašich rukách! Dobre strážte, čo je moje, a ja už ustrážim, čo je vaše!

(Filmservice Slovakia, 1995)